Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 07.10.2021 klo 18:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
83   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
84   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
85   Esityslistan hyväksyminen
86   Puheenjohtajan ilmoitukset
87   Hallintojohtajan viran täyttäminen
88   Helsingin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston poistosuunnitelman muuttaminen
89   Omavelkaisen takauksen myöntäminen seurakuntayhtymän omistaman Kiinteistö Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2:n lainan vakuudeksi

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko Anna Mäkituomas
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Marita Inberg
Ville Jalovaara
Signe Jauhiainen
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Tarja Kantola
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen Raija Olkkola
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang
Bengt Lassus Tuomas Anttila
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Marja Lindholm
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää Ari Järvinen
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Hanna Paavilainen
Kaarina Osmoviita
Pirjo Pekkola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Laura Rissanen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä Saimi Kautonen
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama Sini Suomalainen
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström