Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.06.2019 Pykälä 198


487/2019

 

198 §

Tiedolla johtamisen hankkeen käynnistäminen Helsingin seurakunnissa

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen tiedolla johtamisen hankkeen käynnistämisestä Helsingin seurakuntayhtymässä.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Seurakunnat jakavat valtakunnallisesti kokemuksen tutkimus- ja tilastotiedon vajavaisesta ja satunnaisesta hyödyntämisestä. Helsingissä on menty asiassa paljon eteenpäin, mutta vieläkin tutkimukset ja tilastot ovat usein yksittäisiä nostoja ja poimintoja, ja niiden vaikutus toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen on tehotonta. Sivustot www.kirkontilastot.fi ja www.kirkontutkimuskeskus.fi tarjoavat paljon tietoa ja tutkimusta helppokäyttöisessä muodossa seurakuntien työn tueksi. Merkittävän panostuksen (mm. tilastouudistus) vaikuttavuuden lisääminen on kokonaiskirkollisesti tärkeää.

Tilastotiedon lisäksi useassa seurakunnassa on viime vuosien aikana tehty erityisesti talouteen ja jäsenyyteen liittyvää skenaariotyöskentelyä. Tästä työskentelystä saadun datan sitominen toiminnan jatkuvaan arviointiin ja analysointiin on keskeisen tärkeää.

Kokemukset mm. Jäsen360 -segmentointiaineistojen hyödyntämisestä ovat alleviivanneet kokonaisvaltaisen tietoarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen kulttuurin synnyttämisen tärkeyttä, jossa tutkimus ja tilastot käyvät jatkuvaa ja hedelmällistä vuoropuhelua arjen kokemuksen kanssa. Tiedolla johtaminen on koko organisaation haaste.

Näistä syistä johtuen on haluttu käynnistää yhteinen tiedolla johtamisen hanke, jossa toimijaosapuolina ovat Espoon, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus. Yhteistyömahdollisuuksia on selvitetty myös muiden seurakuntayhtymien kanssa ja on päädytty tähän yhteistyöryhmään, joka on luonut yhteisten pelisääntöjen pohjat toiminnalle. Helsingissä valmistelua on tehty hallinto-osaston ja yhteisen seurakuntatyön yhteistyönä.

Tiedolla johtamisen hankkeessa luodaan malli Helsingin seurakuntien omalle tiedolla johtamisen prosessille, joka lähtee seurakuntayhtymän osastojen yhteistyöstä ja johtamisen edellytysten parantamisesta. Hanke linkittyy jatkuvan strategiaprosessin tilannehuonetta (aiemmin: tulevaisuushuone) koskeviin suunnitelmiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, jota voidaan hyödyntää paitsi tilannehuonekonseptissa niin myös johdon raportoinnin kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on kuvata kokonaisvaltainen tietoarkkitehtuuri ja kulkea kohti tiedolla johtamisen kulttuurin käyttöönottoa Helsingin seurakunnissa.

Tiedolla johtamisen hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 2019. Hankkeeseen on neuvoteltu oheisen sopimuksen ja sen liitteen mukaiset yhteiset ja kutakin seurakuntayhtymää sekä kirkkohallitusta erikseen koskevat osat. Helsingin tarpeet ovat jo kokonsa puolesta muihin osallistujiin nähden selvästi laajemmat, joten Helsingin osuus on neuvoteltu muita kattavammaksi.

Hankkeen aloittajat Tampereen seurakuntayhtymä sekä Kirkkohallitus ovat selvittäneet hankekumppaneita, joista parhaaksi näyttäytyy Innolink. Kukin sopimuskumppani tekee oman sopimuksen hankekumppanin kanssa. Helsingin osalta hankkeen kustannukset ovat 33 450 euroa + alv. eli 41 478 euroa joka maksetaan toimintakulttuurin muutoksen kustannuspaikalta 393 1080 011.