Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.06.2019 Pykälä 197


481/2019

 

197 §

Suorituslisäjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän suorituslisäjärjestelmää kuvaavan dokumentin.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asettama palkkaustyöryhmä käsitteli suorituslisää ensimmäisen kerran 11.4.2018 ja valitsi 30.5.2018 työryhmän valmistelemaan suorituslisäjärjestelmän käyttöönottoa. Työryhmä on vastannut koko suorituslisäjärjestelmän käyttöönottoprosessista ja laatinut Helsingin seurakuntayhtymän suorituslisäjärjestelmää kuvaavan dokumentin.

Suorituslisäjärjestelmän käyttöönottoa käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksissa 13.9., 23.10. ja 29.11.2018, 12.3.2019, 9.5.2019 sekä ylimmän johdon infoissa 4.12.2018, 15.1.2019 ja 5.2.2019. Lisäksi pidettiin henkilöstöinfot asiasta 15.1.2019 ja 5.2.2019. 

Työnantaja kävi sopimuksenmukaiset (KirVESTES 26 §) täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa 11.1.2019. Neuvotteluissa hyväksyttiin suoriteperusteisen palkanosan (suorituslisä) arviointiperusteet, suoritustasot, suorituslisän määräytymisen periaatteet arviointikriteerien ja eri suoritustasojen perusteella, arviointijakso sekä suorituslisäkeskustelu osana kehityskeskustelua.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.1.2019 ottaa käyttöön Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen suorituslisän 1.1.2020 lähtien ja hyväksyä suorituslisäjärjestelmän arviointikriteerit, suoritustasot sekä suorituslisän määräytymisperiaatteet. Sopimusmuutoksen johdosta aikaisemmin käytössä ollut harkinnanvarainen (hava) palkanosa poistuu käytöstä 31.12.2019. 

Suorituslisä on osa kannustavaa palkkausta ja se toimii myös esimiehen työkaluna toiminnan ohjaamisessa ja palautteen antamisessa.

Suorituslisän maksaminen perustuu työsuorituksen arviointiin. Työsuorituksen arviointijakso on pääsääntöisesti yksi vuosi. Helsingin seurakuntayhtymässä ensimmäinen arviointijakso on poikkeuksellisesti seitsemän kuukauden pituinen ajalla 1.4.-31.10.2019.Jatkossa kunkin jakson arvioinnit ja uusien tavoitteiden asettaminen seuraavalle vuodelle tapahtuu vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Suorituslisä on määräaikainen ja sitä maksetaan kulloinkin arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Suorituslisän määrästä ja suorituslisään oikeutetuista tehdään erillinen päätös palkkaustyöryhmässä marraskuussa. Suorituslisät maksetaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2020.

Esimiehille ja lähiesimiehille järjestettiin valmennuksia työsuorituksen tavoitteiden asettamisesta helmikuussa. Syyskuussa järjestetään valmennuksia työsuorituksen arvioinnista. Työsuorituksesta käytävien kehityskeskustelujen tueksi on laadittu esimiehille ja lähiesimiehille ohjeistus ja lomake.

Suorituslisään käytetään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä (viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset) olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Myös vähintään 4 kk työskentelevät määräaikaiset kuuluvat suorituslisän piiriin. Suorituslisään on varattu kehysbudjetissa määrärahoja yhteensä 660 000 € (sis.sivukulut).

Harkinnanvaraisen palkanosan (Hava) maksaminen päättyy 31.12.2019, jonka jälkeen Havaan varatut määrärahat poistetaan budjetista. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen.

 

Liitteet

10

HSRKY suorituslisäjärjestelmä