Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.06.2019 Pykälä 196


519/2019

 

196 §

Lastenohjaajien vaativuusryhmän ja palkkauksen määräytyminen tehtävän vaativuuden perusteella

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palkkaustyöryhmän esityksen, jonka perusteella yhteisen kirkkoneuvoston 1.8.2012 tekemä päätös ” Lastenohjaajien vaativuusryhmän ja palkkauksen määräytyminen” kumotaan ja 1.7.2019 alkaen lastenohjaajien tehtävän sisältö eli tehtävän vaativuus ratkaisee vaativuusryhmään sijoittumisen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus

Palkkaustyöryhmä on kokouksessaan 23.5.2019 päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen ”Lastenohjaajien vaativuusryhmän ja palkkauksen määräytyminen” (1.8.2012) kumoamista sekä päätöksen korvaamista seuraavasti:

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen pykälässä 22 § Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka), määrätään tehtävän vaativuuden arvioinnista seuraavasti:

1 mom. Tehtävän vaativuuden arviointi

Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla.

2 mom. Tehtävän sijoittaminen vaativuusryhmään ja viranhaltijan/työntekijän peruspalkan määrittäminen

Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden arvioinnin perusteella kuuluu.

Koska lastenohjaajat työskentelevät työsuhteessa, ei kirkkolain 12 §:n ”virkasuhteeseen ottaminen” –kohdan määräystä kelpoisuusvaatimuksista noudateta tämän työntekijäryhmän kohdalla. Näin ollen voidaan todeta, että lastenohjaajien tehtävän sisältö eli tehtävän vaativuus ratkaisee vaativuusryhmään sijoittumisen. Eli jos niin sanottu epäpätevä työntekijä tekee samat työtehtävät, kuin tehtävään koulutukseltaan pätevä työntekijä, maksetaan myös ns. epäpätevälle sama tehtäväkohtainen palkka. Tämä sama määräys on käytössä myös Vantaan seurakuntayhtymässä ja on kirkon työmarkkinalaitoksen suositus asiaan.

Jos taas työtehtävät eivät ole yhtä vaativia, voidaan käyttää alempaa vaativuusryhmää.  Sijaiset, työuran alkupuolella olevat tai esimerkiksi tarvittaessa töihin tulevat voivat olla alemmassa vaativuusryhmässä, jos/kun heidän tehtäviinsä ei kuulu suunnittelua, yhteydenpitoa, kristilisen kasvatuksen tukemista ym. eli työ ei ole yhtä vaativaa, kuin varsinaisen lastenohjaajan työ.

Piispainkokouksen 11.2.2003 suosituksen mukaista koulutustasoa käytetään edelleenkin nimenomaan suosituksena lastenohjaajilla, mutta palkkauksen osatekijänä se ei enää toimi. Koulutussuosituksen keskeinen peruste on se, että työtä tekevällä on koulutus, jossa on riittävä määrä teologiaan, kirkon uskoon ja työhön liittyviä opintoja.