Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 12.11.2020 klo 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
65   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
66   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
67   Esityslistan hyväksyminen
68   Puheenjohtajan ilmoitukset
69 Tuomiokapitulin päätös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajasta vuosiksi 2021-2022
70 Vaalilautakunnan varsinaisen jäsenen valinta
71 Vuoden 2020 talousarvion muutos
72   Vuoden 2021 tuloveroprosentti
73 Suomenlinnan kirkko, urkujen uusiminen
74   Kirkkohallituksen vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä 33§/2020 Maununnevan entisen kerhotalon kiinteistön myyminen os. Juoksuhaudantie 37
75 Kirkkohallituksen vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 § 21 päätökseen, Kannelmäen kirkon seurakuntarakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto Poissa: §74-75
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen Ari Järvinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang Toomas Takala
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu Poissa: §73-75
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin Petri Seppä
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Tarja Kantola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Arttu Lindroth
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama Poissa: §71-75
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Arja Katriina Ylänkö
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström

Muut saapuvilla olleet
Juha Rintamäki, seurakuntayhtymän johtaja
 
Juha Tuohimäki, hallintojohtaja
 
Kai Heinonen, kiinteistöjohtaja
 
Stefan Forsén, yhteisen seurakuntatyön johtaja
 
Kimmo Holappa, viestintäpäällikkö
 
Nora Yliruka, asianhallintasihteeri
 
Anne Linde-Raittinen, asianhallintasihteeri, sihteeri