Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.03.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


480/2021

 

22 §

Helsingin seurakuntayhtymän vuositilasto 2020

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi

Käsittely

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Tiivistelmä

Keskusrekisterin laatima Helsingin seurakuntien jäsentietojen vuositilasto 2020 on julkaistu. Vuositilastoon on koottu keskeisimmät tiedot jäsenmäärään vaikuttavista tekijöistä, kuten muuttoliikkeestä, kirkkoon liittyneistä ja kirkosta eronneista, läsnä olevaan ja poissa olevaan väestöön siirtyneistä sekä kastetuista ja kuolleista.

Selostus

Seurakuntayhtymän jäsenmäärä (läsnä oleva väestö) väheni vuoden 2020 aikana 333 875 jäsenestä 329 100 jäseneen eli yhteensä 4 775 henkilöllä. Vuoden 2020 alun jäsenmäärään suhteutettuna muutos oli -1,4 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietona Helsingissä oli 31.12.2020 yhteensä 657 674 asukasta. Tämän mukaan tasan 50,0 prosenttia Helsingin väestöstä kuului 31.12.2020 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. (Prosenttiluku ei sisällä niitä helsinkiläisiä, jotka ovat jäsenenä Olaus Petri tai Deutsche Gemeinde -seurakunnissa.)

Vuoteen 2019 verrattuna kastettujen alle yksivuotiaiden lasten lukumäärä väheni 154 jäsenellä. Vähintään yksivuotiaiden kirkkoon liittyneiden lukumäärä kasvoi 22:lla henkilöllä. Kuolleita jäseniä oli 179 enemmän kuin vuonna 2019.

Sekä kotimaan että ulkomaan muuttoliike vaikuttivat edelleen seurakuntayhtymämme jäsenmäärään lisäävästi: yhteensä 1551 jäsenellä. Vuoteen 2019 verrattuna tämä yhteenlaskettu muuttovoitto oli kuitenkin 336 henkilöä vähemmän. Vuonna 2020 kotimaan muuttoliike lisäsi jäsenmääräämme 1344 henkilöllä. Koronavuonna myös jäsenten muuttoja ulkomailta seurakuntiimme oli poikkeuksellisesti enemmän kuin muuttoja toiseen suuntaan. Tämä ulkomaan muuttovoitto (siirrot läsnä olevaan väestöön - siirrot poissa olevaan väestöön) oli 207 jäsentä.

Vuoden 2020 kirkosta eronneiden virallinen tilastoluku 6785 jäsentä sisältää yli 500 kirkosta eroa joulukuulta 2019. Tämän johdosta eronneiden tilastoluku kasvoi vuoden 2019 tilastolukua suuremmaksi. Todellisuudessa Helsingin seurakuntien jäseniä erosi kalenterivuoden 2020 aikana kirkosta suuruusluokkaa 400 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2019.

Tarkempi vuoden 2020 jäsentietojen yhteenveto ja vertailu vuoteen 2019 on julkaisun sivulla 3. 

                      Vuositilasto 2020 sisältää yhdeksän uutta sivua.

·         (s. 9) Jäsenmäärän suhteellinen muutos suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä seurakunnissa 2020. (Kaksi karttaa samalla sivulla.)

·         (s. 16) Alle yksivuotiaat kastetut lapset ja kirkkoon liittyneet vähintään yksivuotiaat seurakunnittain 2018–2020.

·         (s. 24) Seurakuntien jäsenmäärä 2010–2020

·         (s. 25) Seurakuntien jäsenmäärän muutos 2011–2020

·         (s. 26) Kirkkoon liittyneet seurakunnittain 2011–2020

·         (s. 27) Kirkosta eronneet seurakunnittain 2011–2020

·         (s. 28) Kastetut lapset ensirekisteröinteinä seurakunnittain 2011–2020

·         (s. 29) Jäsenten kirkolliset vihkimiset seurakunnittain 2011–2020

·         (s. 30) Kuolleet jäsenet seurakunnittain 2011–2020

 

Vuositilaston kehittämisen johtavana ajatuksena on ollut tuoda omaan julkaisuumme sellaisia keskeisiä jäsentietoja, joita ei ole saatavilla vastaavassa muodossa Kirkon tilastopalvelun sivustolla www.kirkontilastot.fi . Vuositilastoon 2019 uutena tullut sivu rippikoulun käyneistä jäsenistä jätettiin tällä kertaa pois.

Myös vuositilaston visuaalista ilmettä on parannettu huomattavasti. Lopputulos noudattaa julkaisun värien ja kuvien ja karttojen muotoilujen osalta viestintäyksikkömme ohjetta Kirkko Helsingissä Tiedon visualisoinnin ohjeisto 2020.

 

Liitteet

1

Vuositilasto Helsingin seurakuntayhtymä

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa