Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 324

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

83/2020

 

324 §

Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran täyttäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    valita Kalle Kuusniemen yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön tehtävään 1.1.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan

2)    pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan Kalle Kuusniemelle viranhoitomääräyksen

3)    maksaa tehtävästä vaativuusryhmän 701 mukaisesti peruspalkkaa 4 337,34€ 

4)    että tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

 

Käsittely

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén selosti asiaa.

 

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 3 kuulumaan seuraavalla tavalla:

3) maksaa tehtävästä vaativuusryhmän 701 mukaisesti peruspalkkaa 4696,46 €.

Jäsen Martina Harms-Aalto teki ponsiehdotuksen: yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää, että seurakuntayhtymä vie kiireellisesti loppuun rekrytointiprosessien uudistuksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Ponsiehdotus hyväksyttiin.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) valita Kalle Kuusniemen yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön tehtävään 1.1.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan

2) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan Kalle Kuusniemelle viranhoitomääräyksen

3) maksaa tehtävästä vaativuusryhmän 701 mukaisesti peruspalkkaa 4 696,46€ 

4) että tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

 

Selostus

Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön virka on ollut haettavissa 23.10. – 12.11.2020 ja määräajan kuluessa ilmoittautui yhteensä 11 hakijaa, joista kaikki täyttivät pätevyysvaatimukset. Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämään haastatteluryhmään kuului YKN jäsenet Ami Lainela, Salla Ranta ja Pertti Sundberg sekä vt henkilöstöpäällikkö Heta Laurell ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Kelpoisuusvaatimukset kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön virkaan ovat:

• kelpoisuus vakinaisen papin virkaan (pastoraalitutkinto),

• riittävä seurakuntatyön tuntemus,

• perehtyneisyyttä tehtäväalueen toimintakenttään ja

• suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tämän lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan aiemmin osoitettu menestyminen johtotehtävissä ja työskentely onnistuneissa kehittämishankkeissa.

Tehtävää on kuvattu hakuilmoituksessa siten että tehtävänä on

• vastata Yhteisen seurakuntatyön johtajan kanssa toiminnan johtamisesta, yleissuunnittelusta ja kehittämisestä,
• edistää yhteistyötä Yhteisessä seurakuntatyössä, seurakuntien kanssa ja muiden toimijoiden kanssa sekä
• toimia Yhteisen seurakuntatyön johtajan sijaisena ja osallistua hänen kanssaan hallinnollisten tehtävien hoitamiseen tehtävänkuvauksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Haastatteluryhmä päätti kutsua haastatteluihin viisi hakijaa, joilla kaikilla oli riittävä kokemus johtamisesta tai koulutusta johtamiseen.

Haastattelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, miten hakija osasi kuvata omaa johtamisprofiilinsa, ja miten johdonmukaisesti hän osasi esittää johtamisessa tarvittavat taidot ja tiedot, miten hän pystyi osoittamaan johtamisensa ajatellen työyhteisön yhteistyötä ja miten hän kuvaili vuorovaikutustaitojen merkitystä, sekä miten realistinen hänen käsityksensä on Helsingissä tapahtuvasta toiminnasta ja sen vaativuudesta.

Haastattelun jälkeen päätettiin lähettää kolme hakijaa soveltuvuustestiin. Kaikki kolme hakijaa olivat sopivia tehtävään, vaikka heidän profiilinsa ja vahvuutensa olivatkin keskenään erilaiset. Testissä painotettiin seuraavia asioita:

• Erinomaiset verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
• Tavoitteellinen ja aikaansaava työskentelytyyli
• Valmentava ja innostava johtamisote
• Kyky kehittää ja johtaa muutosta
• Kyky konfrontoida ja nostaa esiin vaikeitakin asioita
• Kyky rajata asioita ja keskittyä olennaiseen

Valintatyöryhmä totesi kokouksessaan 2.12., että Kalle Kuusniemellä on parhaat edellytykset hoitaa päällikön tehtäviä ja soveltuvuustesti vahvisti tämän käsityksen.

Kalle Kuusniemen vahvuuksiin kuuluvat muun muassa laaja koulutus ja monipuolinen osaaminen muun muassa hallinnollisissa asioissa. Kuusniemi on määrätietoinen, rauhallinen ja viestii selkeästi. Hän suhtautuu avoimesti uusien asioiden oppimiseen ja hänellä on kokemusta dialogisesta johtamisesta.

Haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että Kalle Kuusniemi valitaan kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön tehtävään. Soveltuvuustesti puolsi käsitystä hakijoista.

 

Liitteet

7

Työpaikkailmoitus_Kasvatuksen_ja_seurakuntapalvelun_päällikkö

8

Haastattelukysymykset

9

Haastatteluun kutsuttavat henkilöt

10

Kooste tehtävää hakeneista KSP

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa