Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 325

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

610/2020

 

325 §

Hallintojohtajan viransijaisuus

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Juha Silanderin vs. hallintojohtajaksi ajalle 18.1.2021–31.7.2021.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki poistui paikalta esteellisenä.

 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki on tullut valituksi kirkkohallituksen talousosaston johtajaksi ja kirkkoneuvokseksi. Valinnan teki kirkkohallituksen täysistunto kokouksessaan 24.11.2020. Virkaan sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja on viranhaltijapäätöksessään §26/2020 päättänyt myöntää hallintojohtaja Juha Tuohimäelle virkavapaata ajalle 1.2.2021-31.7.2021. Viranhaltijapäätös on 10.12.2020 annettu tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten.

Helsingin seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto on käynnistänyt äskettäin mittavia valmisteluja osana yhteisten palveluiden Rohkeasti yhdessä -hanketta. Tämän vuoksi on perusteltua organisaation toimivuuden kannalta pyrkiä vahvistamaan hallinto-osaston toimintoja tässä valmistelussa.

Vs. hallintojohtajan täytyy olla perillä kirkon ja seurakuntayhtymän toiminnoista sekä omata kokemusta kirkollisen hallinnon ja yleisesti taloushallinnon sekä hallintojohtajan laajan vastuualueen toiminnoista.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan seurakuntayhtymän johtaja määrää alaisuudessaan toimivalle henkilöstölle sijaisen. Tämän säännöksen soveltuvuus nyt esillä olevaan tilanteeseen on tulkinnanvaraista. Seurakuntayhtymän johtaja voi myöntää osaston johtajalle virkavapaata enintään kuusi kuukautta. Hallintojohtajan viransijaisuus tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi, koska esitetty sijaisuus on yli kuusi kuukautta, viransijaisuutta ei täytetä sisäisellä siirrolla eikä rekrytointia aloiteta vielä tässä vaiheessa.

Mikäli hallintojohtajan virka vapautuu, se laitetaan avoimeen hakuun ja uuden hallintojohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta.

Vs. hallintojohtajaksi ehdotettava Juha Silander (41) on Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja. Hän aloitti tässä tehtävässään 01.01.2016. Silander vastaa Vaasan seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymän johtamisesta. Tehtävinä mm. seurakuntayhtymän johtaminen ja kehittäminen, yleishallinnosta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaaminen. Tehtäviin kuuluu myös yhteisen kirkkoneuvoston esittelijänä toimiminen, sijoitustoiminnasta vastaaminen ja sijoituspäätösten tekeminen, juridisista palveluista huolehtiminen, seurakuntayhtymän strategiatyön, talouden tasapainotustyön, henkilöstösuunnitelmatyön sekä määrärahajaon uudistamistyön johtaminen ja koordinointi, taloussuunnittelusta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta vastaaminen, talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöiden sekä yhtymän päälliköiden esimiehenä toimiminen, yhteistyön edistäminen yhtymän seurakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä seurakuntayhtymän palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä toimiminen.

 

Liitteet

11

Tehtävänkuvaus Hallintojohtaja 2020 15092020

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa