Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 333

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

71/2020

 

333 §

Rahoituksen myöntäminen kolmelle diakoniapainotteiselle kehittämisprojektille

 

Päätösehdotus

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) myöntää diakoniaprojektien määrärahaa liitteiden mukaisesti Waste & Feast Torpet -projektiin (1.1.2021-31.12.2022.), Tukea kantakaupungin yksinyrittäjille -projektiin(1.1.2021-31.12.2022), Diakonisen miestyön vahvistaminen itäisessä kantakaupungissa -projektiin (1.1.2021-31.12.2023) ja  Kaikki messiin -Kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kotouttamisen tukea koripalloseuran vapaaehtoistoiminnan kautta -projektiin (1.1.2021-31.12.2023),

2) edellyttää, että diakoniaprojektiin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset palvelut antavat projekteista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä,

3) hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen,

4) että projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja - raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina

Käsittely

Jukka Pakarinen ja Juha Rintamäki poistuivat paikalta esteellisinä.

 

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

 

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén selosti asiaa. Waste & Feast Torpet -projekti ei toteudu, joten esittelijä muutti päätösehdotuksen 1-kohdan kuulumaan seuraavalla tavalla:

1) myöntää diakoniaprojektien määrärahaa liitteiden mukaisesti Tukea kantakaupungin yksinyrittäjille -projektiin (1.1.2021-31.12.2022), Diakonisen miestyön vahvistaminen itäisessä kantakaupungissa -projektiin (1.1.2021-31.12.2023) ja Kaikki messiin -kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kotouttamisen tukea koripalloseuran vapaaehtoistoiminnan kautta -projektiin (1.1.2021-31.12.2023)

 

Merkittiin, että otsikko muutetaan vastaamaan päätöksen sisältöä.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) myöntää diakoniaprojektien määrärahaa liitteiden mukaisesti Tukea kantakaupungin yksinyrittäjille -projektiin (1.1.2021-31.12.2022), Diakonisen miestyön vahvistaminen itäisessä kantakaupungissa -projektiin (1.1.2021-31.12.2023) ja Kaikki messiin -kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kotouttamisen tukea koripalloseuran vapaaehtoistoiminnan kautta -projektiin (1.1.2021-31.12.2023),

2) edellyttää, että diakoniaprojektiin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset palvelut antavat projekteista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä,

3) hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen,

4) että projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja -raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina

 

Selostus

Diakoninen kehitystyö edellyttää ketteryyttä ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Projekteissa tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota verkostomaiseen, innovatiiviseen ja kokeilevaan työotteeseen. Projektien ja hankkeiden integroiminen muuhun toimintaan on merkittävää alusta alkaen. Kirkkoherra tai yksikön esimies vastaa projektin omistajana sen edistymisestä ja hyötyjen saavuttamisesta. Projektin kesto voi olla 1-3 vuotta.

Päätöksen jälkeen voidaan aloittaa työskentely sovittavan aikataulun mukaisesti. Päätöksen perustana toimii Helsingin seurakuntayhtymän ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma. Mallin käyttöön tarjotaan koulutusta vuosittain

Ohjausryhmä seuraa hankkeen edistymistä ja työn kehittymistä säännöllisesti. Ohjausryhmän nimittää kirkkoherra tai yksikön johtaja. Ohjausryhmä kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on talousarvion kehyksestä päättäessään varannut erillisen määrärahan seurakunnan diakonisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Vuoden 2021 kehyksessä tämä raha on 635.000 euroa diakoniapainotteisiin kehittämisprojekteihin. Tästä on aikaisemmin kohdennettu vuoden 2021 projekteihin kaikkiaan 462 000.

Kullekin vuodelle on tehtävä puolivuosittain ABC-projektimallin mukainen raportointi, jossa kerrotaan hankkeen edistymisestä.

Liitteenä kokonaiskuvaus Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2020 talousarvioesityksessä päättyneistä ja meneillään olevista, sekä vuonna 20121 aloittavista projekteista sekä kahden hankkeen, joille ei ehdoteta määrärahoja tässä esityksessä, suunnitelmat.

Projektien työstämisessä on käytetty ABC -projektimallia.

1.                     Waste & Feast Torpet (projektin omistaja Heikki Nenonen)

Projektin tausta:

Haagassa toimiva Petrus församling luopui Café Torpetista ja koko kahvilatoiminnasta. Kahvila on ollut hyvin suosittu ja kerännyt asiakkaakseen runsaasti lapsiperheitä kauempaakin. Haagan seurakunta on käynyt neuvotteluja Petruksen kanssa kahvilatoiminnan jatkamisesta, mutta seurakuntaneuvosto katsoo, että tähän ei ole taloudellisia edellytyksiä. Haagan seurakunta pyrkii keskittämään toimintansa Huopalahden kirkolle ja lisäksi yhteistyökumppaneiden tiloihin Pohjois-Haagassa ja Lassilassa. Torpetin kahvilatoimintaa on mahdollista jatkaa Huopalahden kirkon Haaga-salissa, joka pienillä muutoksilla voidaan muokata kahvilaksi. Tila on esteetön.

Projektin tavoitteet:

• Lapsiperheet ovat löytäneet uuteen Waste&Feast Torpetiin ja se on vakiinnuttanut paikkansa paitsi lapsiperheiden, myös muiden haagalaisten kohtaamispaikkana

• Kahvila on työllistänyt vähintään neljä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa vuosien 2021-22 aikana

• Kahvilan myötä Huopalahden kirkosta on tullut entistä helpommin lähestyttävä ja tutumpi paikka haagalaisille. Kirkkoa osataan hyödyntää aiempaa paremmin ja monipuolisemmin seurakuntalaisten tilana.

• Haagan seurakuntaan on rakentunut uudenlaista yhteisöllisyyttä kahvilatoiminnan myötä niin yksittäisten ihmisten kuin järjestöjen ja yhdistysten kesken.

• Kahvila tuottaa vuosien 2021-22 aikana tappiota korkeintaan 40 000 € vuodessa, joka voidaan kattaa projektirahoituksella (anottu summa 42 000 €), jälkimmäisen vuoden tavoite saada kahvila kannattamaan itsensä.

Projektin tuotokset:

• Haagan seurakunnan toiminta palvelee entistä paremmin lapsiperheitä ja yksinäisiä ihmisiä.

• Kirkko tavoittaa uusia ihmisiä ja tulee lähestyttävämmäksi heille, jotka eivät ole aiemmin käyneet kirkolla.

• Waste&Feast-kahvilatoiminnan kautta työllistetään useampia heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

• Waste&Feast-kahvilatoiminnan ansiosta Haagan seurakunta osallistuu aiempaa enemmän ympäristötalkoisiin.

• Waste&Feast-kahvilatoiminta vakiintuu osaksi Haagan seurakunnan elämää.

• Alueella yksinäisyys vähenee ja yhteisöllisyys ja osallisuus kasvaa.

 

Projektin kesto ja ehdotus määrärahan kohdentamisesta:

1.1.2021-31.12.2022. Tuki 42 000 euroa/vuosi.

 

2.                     Tukea kantakaupungin yksinyrittäjille (projektin omistaja Juha Rintamäki)

Projektin tausta:

Koronapandemiasta johtuvan etätyön yhteydessä on kiinnitetty huomiota etätyöntekijöiden yksinäisyyteen. Yksinyrittäjät ovat aina yksinään. Heillä ei myöskään ole samanlaisia työhyvinvoinnin tukirakenteita kuin isojen yritysten henkilöstöllä.  

Helsingissä suurin osa yrittäjistä toimii yksin ilman järjestäytymistä yrittäjäjärjestöihin. Yrittäjäjärjestöihin kuuluu vain 20% yrittäjistä mikä on maaseutupaikkakuntiin verrattuna todella vähäistä. Yrittäjäjärjestöjen toiminnan keskittyessä vaikuttamistyöhön, näkyvyyden lisäämiseen ja järjestöbyrokratiaan niillä ei liene tarjota yksinyrittäjille sitä verkostoitumisen ja henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollisuutta, mitä yksinyrittäjä myös tarvitsisi.

Seurakunnilla on osaamista henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja sellaisen ryhmämuotoisen toiminnan tuottamiseen, mikä mahdollistaa tutustumisen toiseen, verkottumiseen ja eksistentiaalisten kysymysten käsittelemiseen. Vertaistuki on oleellinen jaksamisen edellytys tilanteessa, jossa ei ole työyhteisöä, työterveyshuoltoa, työhyvinvointipalveluja eikä työnohjausta. 

Projektin tavoitteet:

• Projektin myötä on selvitetty nuorten yksinyrittäjien tarpeita ja kokeiltu erilaisia toimintamalleja vastata niihin ja tehdä yhteistyötä yksinyrittäjien kanssa. On kehitetty hyviä käytäntöjä.

• Projektin toimintojen myötä on syntynyt yksinyrittäjien verkostoja, joissa he saavat toisiltaan vertaistukea. Verkostot toimivat pääosin omaehtoisesti ja itsenäisesti, mutta toimivat seurakunnille myös tärkeän tiedon väylinä.

• Projektissa on toteutettu yksinyrittäjin Erätauko-dialogeja (5-6) ja niiden yhteydessä  vapaan keskustelun puitteissa tarjottu mahdollisuutta verkostoitumiseen. Dialogeissa on tapahtunut tärkeiden asioiden puheeksi ottamista ja vahvistettu käsitystä siitä, että ei olla yksin.

• Projektin toimintojen kautta on tarjottu yksilötyönohjausta ja ryhmätyönohjausta yksinyrittäjille.

• Projektin myötä seurakunnat ovat yhdistäneet voimavarojaan ja saaneet aikaan näkyvämpiä tapahtumia ja sitä kautta levitettyä tietoisuutta yksinyrittäjille suunnatuista tarjonnasta.

• Projektin aikana seurakuntayhtymän yrittäjäleirit toteutetaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa.

• Projektin päättyessä toimintaan osallistuvissa yksinyrittäjissä on herännyt kiinnostus vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon ja muutama asettuu ehdolle seuraavissa seurakuntavaaleissa.    

Projektin tuotokset:

• Hankkeen myötä syntyy yksinyrittäjien ystävä- ja kollegaverkostoja, joissa he saavat toisiltaan vertaistukea.

• Hanke kasvattaa yksinyrittäjien ammatillista itsetuntoa ja valmiutta hakea tarvittaessa täsmäapua, myös seurakunnallisista palveluista.

• Seurakuntiin kehittyy pysyviä toimintatapoja työskennellä yksinyrittäjinä toimivien nuorten aikuisten kanssa. Yhteistyöverkostot vahvistuvat.

• Yksinyrittäjät kokevat, että seurakunta tukee heitä jaksamaan ihmisinä ja yrittäjinä. Toimintaan osallistuvien suhde seurakuntaan vahvistuu.

Projektin kesto ja ehdotus määrärahan kohdentamisesta:

1.1.2021-31.12.2022. Tuki 42 000 euroa/vuosi.

 

3. Diakonisen miestyön vahvistaminen itäisessä kantakaupungissa (projektin omistaja Kari Kanala)

Projektin tausta:

Hermannin Diakoniatalon Varustamon toimintaa suunniteltiin mm. Paavalin seurakunnan työntekijöiden kanssa keväällä 2020. Molempien osapuolten toiminnoissa havaittiin yhtäläisyyksiä, mutta myös tarpeetonta päällekkäisyyttä. Yhteinen tahtotila on kehittää miesten parissa tehtävää diakonista seurakuntatyön yhteistyömallia, joka vahvistaa miesten kokemaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja jossa on tilaa ja joka kutsuu heikommassa asemassa olevia miehiä.

Projektin tavoitteet:

• Kokemusasiantuntijat toimivat palkattujen työntekijöiden rinnalla Hermannin Diakoniatalon Varustamossa helsinkiläisten miesten osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta vahvistaen ja hyvinvointia tukien. Kokemusasiantuntijan tehtävään on selkeä polku ja toimintamalli.

• Raha-asianeuvonnan (Rarin) Etelä-Helsingin malli on syntynyt ja toiminta laajenee ja tavoittaa myös erityisryhmiä (asunnottomat, päihde- ja vankilataustaiset) Hermannin Diakoniatalon Varustamossa.

• Hyötyruoanjako (=hävikkiruoka) koordinoidaan siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla Itäisessä kantakaupungissa asuvia.

• Paavalin seurakunta ja Hermannin Diakoniatalon Varustamo toimivat yhdessä, mistä saatuja kokemuksia voidaan mallintaa laajemmin yhteistyön tekemisessä HSRKY:ssä.

 

Projektin tuotokset:

1.                     Vertaistoiminnan malli Hermannin Diakoniatalon Varustamoon

-  kuntosalille

-  verstaalle

-  Miten kokemusasiantuntijaksi? - pikaopas

2.                     Rari-toiminnan Etelä- Helsingin malli 

3.                     Hyötyruoanjaon toimintamalli Itäisessä kantakaupungissa

4.                     Yhteistyömalli seurakuntien ja yhteisten palveluiden väliseen toimintaan

 

Projektin kesto ja ehdotus määrärahan kohdentamisesta:

1.1.2021-31.12.2023. Tuki 42 000 euroa/vuosi.

 

4. Kaikki messiin -Kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kotouttamisen tukea koripalloseuran vapaaehtoistoiminnan kautta (projektin omistaja Riikka Reina)

Projektin tausta:

Alppilassa aloitettiin 2019 alussa kahden vuoden projekti, jonka tarkoituksena oli perustaa kilpatason koripalloseura Alppilan kirkon yhteyteen, jotta myös sosioekonomisesti haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapset voisivat harrastaa kilpatason urheilua. Projekti on ollut kaikilla mittareilla erittäin onnistunut, vaikka resurssit ovat olleet pienet. Uutteran työn seurauksena on syntynyt Alppila Basket (AlBa). Juniorijoukkueita on tällä hetkellä neljä, ja eri ikäluokkien pojat pelaavat kilpatasolla harjoitellen säännöllisesti. Seurassa on tätä kirjoittaessa 45 Koripalloliiton lisenssipelaajaa, ja seuran järjestämät pallokerhot mukaan luettuna, seura tavoittaa viikoittain noin 70 lasta perheineen.

Perheiden tavoittamisen myötä on huomattu tarve projektille, jossa koripalloseuran tavoittamien lasten perheiden kotouttamista ja henkistä hyvinvointia pyritään tukemaan yhteisöllisen vapaaehtoistoiminnan kautta. Lisäksi projektissa halutaan tukea lasten ja vanhempien keskinäistä kommunikaatiota ja mielekästä yhdessä vietettyä aikaa lapsen harrastuksen kautta.

Suomessa tehdään valtavasti vapaaehtoistyötä urheiluseurojen kautta. Alban perustamisprojektin yhteydessä on huomattu, että monikulttuurisesta taustasta tulevien lasten vanhempien on huomattu olevan haastavaa kiinnittyä seuraan ja osaksi yhteisöä, ja tulla mukaan yhteisölliseen vapaaehtoistyöhön. Alba-seuran sisälle on voimakas tahto luoda yhä voimakkaampaa yhteisöllisyyttä, ja luoda kulttuurien välistä ymmärrystä vanhempien välille. Tällä hetkellä pelaajia on lukuisista eri kulttuuritaustoista ympäri maailman (taustoja noin 15 eri kansallisuudessa). Koripallo auttaa kotoutumaan paremmin, ja muodostamaan pelaajien välille tiiviitä ystävyyssuhteita sosioekonomisesta ja/tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Tutkimusten mukaan urheilu auttaa muodostamaan kestäviä ihmissuhteita vuosiksi eteenpäin.

 

Projektin tavoitteet:

• Pelaajien ja vanhempien yhteisöllisyyden lisääminen yhteisten lauantain perhekerhojen kautta (seuranta: perhekerhon perustaminen, perheiden lukumäärän seuraaminen)

• Vapaaehtoistyön lisääntyminen tukee seuran taloudellisten resurssien tehokkaampaa suuntaamista (seuranta: vapaaehtoisten määrän kasvattaminen lähtötilanteesta)

• Seuran tarjoaman toimitsijakoulutuksen kautta perheiden suomen kielen taidon kohentuminen (seuranta: vähentyykö ”tulkkaus” perheen sisällä, yhteydenpitokielen vaihtuminen suomeen)

 

Projektin tuotokset:

• Perhekerhomalli, jossa yhteisen jakamisen, syömisen, ja toiminnan avulla eri urheiluseurat voivat ottaa kotouttamisen ja monikulttuurisuuden kysymykset paremmin toiminnassaan huomioon.

• ”Tiekartta” seuran, koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon, mikä kuvaa projektin konkreettiset tuotokset ja saavutukset ja lopputulokset, jotka voidaan mitata ja arvioida jälkeenpäin. Kuvaa tuotosten ominaisuudet ja vaadittu laatutaso

Projektin kesto ja ehdotus määrärahan kohdentamisesta:

1.1.2021-31.12.2023. Tuki 28 000 euroa/vuosi.

Liitteet

22

”Waste&Feast Torpet” Haagan srk

23

Diakonisen miestyön vahvistaminen itäisessä kantakaupungissa Paavali ja Hermanni

24

Ehdotus diakoniaprojektima¨a¨ra¨rahojen jaosta 2020-2021

25

Kaikki messiin -koripallo Kallion srk

26

Tukea kantakaupungin yksinyrittäjille Lauttasaaren srk

27

Digiosallisuuden edistäminen Vartiokylän srk

28

Kiinankielinen diakoniaprojekti Kallion srk

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa