Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 310

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

494/2020

 

310 §

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2021-2022

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se nimittää pääkaupunkiseudun yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä.

 

Käsittely

Varapuheenjohtaja Riitta Asikanius esitteli ehdotusta mediatoimituksen jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 2021-2022.

 

Kimmo Malin, Malmi          varalle Hanna Paavilainen, Malmi

Olav S. Melin, Johannes                        varalle Tuulikki Vuorinen, Malmi

Salla Ranta, Haaga                                 varalle Anna Saurama, Munkkiniemi

Eija-Riitta Korhola, Töölö                       varalle Jukka Leppilampi Tuomiokirkko

Pekka Salomaa, Malmi     varalle Timo Junkkaala, Paavali

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Pääkaupunkiseudun yhteinen media tarkoittaa Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistä

a)                     painettua seurakuntalehteä kolmena paikallisversiona,

b)                     verkkomediaa,

c)                     yhteisiä sosiaalisen median kanavia sekä

d)                     Jouluradiota kaikissa eri muodoissaan (FM, verkkokanavat, some).

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan kerrallaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät valitsevat molemmat kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhteistyösopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta. Sopijaosapuolten viestintäpäälliköillä/-johtajilla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilla sekä hallinto-/yhtymän johtajilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan esittelijänä toimii yhteisen median päätoimittaja.

Johtokunnan jäsenten valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

a) Asiantuntemus. Sopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta.

b) Sukupuolten tasa-arvoinen edustus hallintoelimissä. Valinnassa on otettava huomioon se, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 4 a §).

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 25.4.2019 päättänyt valita yhteisen mediantoimituksen johtokuntaan kaudelle 2019-2020 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä.

Kimmo Malin, Malmi                                varalle Tiiu Pohjolainen, Pakila

Olav S. Melin, Johannes  varalle Timo Junkkaala, Paavali

Salla Ranta, Haaga                                 varalle Anna Saurama, Munkkiniemi

Pekka Salomaa, Malmi                           varalle Mervi Ala-Prinkkilä, Töölö

Eija-Riitta Korhola, Töölö  varalle Jukka Leppilampi, Tuomiokirkko                

Varajäsen Tiiu Pohjolaisen tilalle Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.9.2020 päättänyt nimittää Tuulikki Vuorisen toimikauden loppuun eli vuoden 2020 loppuun.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa