Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 309

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

520/2020

 

309 §

Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstöjohtajan virkaan valitaan VTM Riitta Kajander 1.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki selosti asiaa.

Päätösehdotuksen päivämäärä 1.1.2020 korjattiin päivämääräksi 1.1.2021.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstöjohtajan virkaan valitaan VTM Riitta Kajander 1.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

 

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa henkilöstöjohtajan viran 10.9.2020 / 42 §. Virka julistettiin haettavaksi 28.9.2020 ja hakuaika päättyi 22.10.2020 klo 23.00. Hakuilmoitus julkaistiin kirkon sähköisissä hakupalveluissa (KirkkoHR) ja Oikotie-palvelussa.

Henkilöstöjohtajalla tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäviin. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito. Lisäksi edellytetään strategisen henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun osaamista, HR-toiminnon johtamisen ja kehittämisen tuntemusta, virka- ja työehtosopimusasioiden ja palvelussuhteisiin liittyvän lainsäädön tuntemusta sekä esimies-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Hakuilmoituksessa eduksi katsottiin julkishallinnon organisaation toiminnan tuntemus sekä kirkon virka- ja työehtosopimuksen tuntemus. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttöä on valmistellut ryhmä, johon kuuluivat seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikanius, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Wiking Vuori sekä hallintojohtaja Juha Tuohimäki.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 19 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa (yhteenvedon numerot 4, 6, 7, 8,14 ja 18). Haastatteluun kutsuttavat hakijat valittiin arvioimalla hakemusten perusteella hakijoiden koulutusta, työkokemusta, kokemusta johtamistehtävistä ja henkilöstöhallinnon esimiestehtävistä, virka- ja työehtosopimusasioiden tuntemusta sekä julkisen hallinnon organisaation tuntemusta. Ennen haastattelua hakija numero 6 ilmoitti vetäytyvänsä hakuprosessista.

Haastattelut pidettiin 5.11.2020. Haastattelut toteutettiin siten, että jokaiselle haastattelulle oli aikaa 50 minuuttia ja kaikille esitettiin samat kysymykset. Haastatteluryhmänä toimi em. valmisteluryhmä.

Haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä osaamisen yhteen sopimiseen tehtävän vaatimusten kanssa. Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin päätettiin lähettää kaksi hakijaa (numerot 4 ja 14). Henkilöarvioinnin suoritti MPS Career Oy. Henkilöarviointiin kutsuttu hakija numero 14 ilmoitti henkilöarvioinnin aikana vetäytyvänsä hakuprosessista.

Haastatteluryhmä arvioi hakijoiden edellytyksiä hoitaa menestyksellisesti henkilöstöjohtajan virkaa hakemusten, haastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten pohjalta. Kokonaisarvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, kokemukseen johtamistehtävistä ja henkilöstöhallinnon esimiestehtävistä, virka- ja työehtosopimusasioiden tuntemukseen, neuvottelu- ja yhteistyötaitoihin, julkisen hallinnon organisaation tuntemukseen sekä hakijan soveltuvuuteen haettavana olevaan virkaan.

Asiasta on laadittu esittelymuistio, joka sisältää haastateltujen hakijoiden ansiovertailun sekä valintaryhmän perustelut päätösehdotukselle. Esittelymuistio sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja, jotka on pidettävä salassa kirkkolain 25 luvun 8 §:n ja julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 kohdan perusteella.

Kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä pitää VTM Riitta Kajanderia sopivimpana henkilönä Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöjohtajan virkaan. Riitta Kajanderilla on laaja-alainen työkokemus valtionhallinnon HR-tehtävistä. Hän on toiminut henkilöstöhallinnon esimiestehtävissä sekä vaativissa HR-kehittämistehtävissä. Riitta Kajander omaa vahvan motivaation henkilöstöjohtajan tehtäviin ja hänen valmiutensa muutosten johtamisen tukemiseen ovat hyvät. Kajanderilla on vahva kokemus julkisyhteisön toiminnasta ja HR:n roolista julkisyhteisön johtamisessa.

Liitteet

11

Yhteenveto virkaa hakeneista (salainen JulkL 24.1 § 31 kohta)

12

Esittelymuistio (salainen JulkL 24.1 § 29 kohta)

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa