Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 264

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

83/2020

 

264 §

Yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran rekrytointi

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) Julistaa yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran haettavaksi 12.11.2020 mennessä, sekä

2) asettaa haastatteluryhmän yhteisen seurakuntatyön päällikön rekrytointiin, ja nimetä siihen kaksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä sekä yhteisen seurakuntatyön johtajan ja henkilöstöpäällikön

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen 2-kohtaa siten, että rekrytointiryhmään nimetään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä.

Riitta Asikanius ehdotti ryhmän jäseniksi Pertti Sundbergia, Salla Rantaa ja Ami Lainelaa.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) julistaa yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön viran haettavaksi 12.11.2020 mennessä, sekä

2) asettaa haastatteluryhmän yhteisen seurakuntatyön päällikön rekrytointiin ja nimetä siihen Ami Lainelan, Salla Rannan ja Pertti Sundbergin sekä yhteisen seurakuntatyön johtajan ja henkilöstöpäällikön.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.2.2020 valita vs kirkkoherra Mikko Mäkelän yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön tehtävään 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Samalla päätettiin, että tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Koeajan puitteissa Mikko Mäkelä ilmoitti palaavansa edellisen työnantajan palvelukseen johtuen perhesyistä. Mäkelän työsuhde päättyi 7.10.2020.

Yhteisen seurakuntatyön molempien päälliköiden tehtävänkuvat laajennetaan aikaisemman päätöksen (YKN 12.12.2019 / § 369 / asia 485/2018) mukaan siten, että viranhaltijat toimivat yhteisen seurakuntatyön johtajan tukena ja hänen sijaisinaan yhteisen seurakuntatyön johtamisessa. Yhteisen seurakuntatyön johtamisjärjestelmässä toteutetaan dialoginen johtamismalli, jossa sekä diakoniapäällikkö Asta Turtiainen että Mikko Mäkelä ovat hyvin aktiivisesti osallistuneet yhteisen seurakuntatyön johtamiseen. Työnjako johtajan ja ns. apulaisjohtajien kesken on toiminut niin, että on sovittu kuka ensisijaisesti johtaa eri lähijohtajien johtotiimien kokouksia, ja toimii näiden lähiesimiehenä. Kunnes uusi päällikkö on valittu, toimii lähijohtaja, sairaalapappi Marko Mattila, vs. päällikkönä.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto tekee valinnan ja osallistuu rekrytointiin koskien päällikkötason virkoja. Haastatteluryhmään kuului edellisellä kerralla yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Lotta Keskinen ja Pertti Sundberg sekä vt. henkilöstöpäällikkö Heta Laurell ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Kelpoisuusvaatimukset kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön virkaan ovat:

• kelpoisuus vakinaisen papin virkaan (pastoraalitutkinto),

• riittävä seurakuntantyön tuntemus,

• perehtyneisyyttä tehtäväalueen toimintakenttään ja

• suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tämän lisäksi hakuilmoituksessa on aikaisemmin todettu, että eduksi katsotaan aiemmin osoitettu menestyminen johtotehtävissä ja työskentely onnistuneissa kehittämishankkeissa.

Tehtävää tullaan kuvaamaan hakuilmoituksessa siten, että tehtävänä on

• vastata Yhteisen seurakuntatyön johtajan kanssa toiminnan johtamisesta, yleissuunnittelusta ja kehittämisestä,

• edistää yhteistyötä Yhteisessä seurakuntatyössä, seurakuntien kanssa ja muiden toimijoiden kanssa sekä

• toimia Yhteisen seurakuntatyön johtajan sijaisena ja osallistua hänen kanssaan hallinnollisten tehtävien hoitamiseen tehtävänkuvauksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

 

Suunnitelmien mukaan hakuaika päättyisi 12.11. klo.12 Haastattelut pidetään ke 25.11 klo. 16.30 alkaen.

Liitteet

17

Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö tehtävänkuvaus

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa