Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 263

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

83/2020

 

263 §

Päätös sairaalasielunhoidon virantäytöstä tehtyyn oikaisuvaatimukseen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä 3.9.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä 13.8.2020 §180) sairaalasielunhoidon viran täyttämisestä.

Käsittely

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Kristiina Kartano poistuivat esteellisinä. Sairaalasielunhoidon virkaan valittu kuuluu Pakarisen lähipiiriin. Kristiina Kartano oli yksi virkaa hakeneista.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

Todettiin, että yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille oli ilmoitettu 20.10. sähköpostitse, että esityslistalta puuttunut oikaisuvaatimus liitteineen on viety luottamushenkilöiden verkkopalveluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Elina Itäleino ja Sarri Päiväsaari-Vestenius ovat 3.9.2020 toimittaneet Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamoon oikaisuvaatimuksen koskien yhteisen kirkkoneuvoston 13.8.2020 tekemää päätöstä 180 § sairaalasielunhoidon viran täytöstä. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös kumotaan lainvastaisena ja rekrytointiprosessi suoritetaan uudelleen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.8.2020 180 § ottaa siirto-oikeuden nojalla käsiteltäväkseen yhteisen seurakuntatyön johtajan viranhaltijapäätöksen 90 §/2020, jolla päätöksellä sairaalapastorin virkaan valittiin Paula Enckell 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pysyttää viranhaltijapäätöksen ja sen mukaisesti valita tehtävään Paula Enckellin.

Helsingin seurakuntayhtymä on varannut virkaan valitulle Paula Enckellille tilaisuuden antaa oma lausuntonsa oikaisuvaatimuksen johdosta. Enckell ei ole antanut lausuntoa.

Oikaisuvaatimus hylätään. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä ei muuteta.

Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut ovat liitteenä. Sairaalapapin virkaan on valittu kokonaisarvion perusteella ansioitunein hakija ottaen huomioon perustuslain yleiset nimitysperusteet ja viran asettamat vaatimukset. Vaikka hakijayhteenveto on ollut osin puutteellinen, on ansiovertailu kuitenkin tosiasiassa tehty lain edellyttämällä tavalla, eikä päätöstä siten rasita virhe. Työkokemus pääkaupunkiseudulta ei ole ollut virkaan valitsemisen edellytys, eikä sen huomioiminen rekrytointipäätöstä tehtäessä tarkoita syrjintää asuinpaikan perusteella.

Sovelletut lainkohdat
Perustuslaki 125.2 §
Hallintolaki 6 §
Yhdenvertaisuuslaki 8 §
Perustuslaki 6 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §

 

Liitteet

9

Yksityiskohtaiset perustelut oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen

10

Oikaisuvaatimus Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapastorin virka

11

Oikaisuvaatimuksen liite 1: Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 13.8.2020 §180

12

Oikaisuvaatimuksen liite 2: Paula Enckellin valinta sairaalapastorin virkaan 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

13

Oikaisuvaatimuksen liite 3: Sähköposti, jolla päätös saatu tiedoksi

14

Oikaisuvaatimuksen liite 4: Sairaalapapin virka_hakijakooste

15

Oikaisuvaatimuksen liite 5: Sähköposti, jolla vastattu kysymykseen ansiovertailun puutteista

16

Oikaisuvaatimuksen liite 6: Sähköposti, jolla vastattu kysymykseen pääkaupunkiseutukokemuksesta valintakriteerinä

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa