Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

69/2020

 

250 §

Sopimuksen tekeminen Helsingin kaupungin kanssa Stadin Safka -yhteistyöstä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) hyväksyä sopimuksen tekemisen Stadin Safka -yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa,

2) todeta, että yhteistyösopimuksen mukaiset kulut ovat vuodelle 2021 127 000 €.


Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Elintarvikeavun kehittämisen tausta

Toimintakulttuurin muutoksen yhdeksi linjaukseksi nostettiin vuonna 2018 elintarvikeavun jakamiskäytäntöjen uudistaminen. Tavoitteena oli löytää yhdessä eri toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia ja helsinkiläiseen toimintaympäristöön sopivia keinoja ruoan jakelulle ilman kadulla jonottamista. Uuden toimintatavan tulisi myös vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, vähentää ruokahävikkiä ja tarjota työllistymisen mahdollisuuksia. 

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.8.2018 palkata kaksi määräaikaista työntekijää Elintarvikeavun uudistamishankkeeseen vuosille 2019 ja 2020. Lisäksi varattiin määräraha autonkuljettajan palkkaukseen ja auton hankintaan.


Stadin Safka – enemmän kuin ruoka-apu 2021 ->

Elintarvikeavun uudistaminen hankkeen tuottama toiminta vakinaistetaan vuoden 2021 alussa. Helsingin kaupunki on hankkinut hävikkiterminaalille tilat Maatullinaukio 10:sta ja ne ovat käyttöönotettavissa joulukuussa 2020. Hävikkiterminaali jatkaa ja kehittää eteenpäin olemassa olevaa ruoka-aputoimintaa. Toimintakokonaisuudesta käytetään nimeä Stadin Safka.

Stadin Safkan asiakkaita ovat ruoka-aputoimijat: seurakunnat, kaupungin asukastalot, yhdistykset ja neljännen sektorin toimijat. Ruoka-aputoimijat välittävät ruoka-avun varsinaisille avuntarvitsijoille.

Stadin safka välittää lahjoitusruokaa (hävikki, EU, muu) ruoka-aputoimijoille.  Lisäksi Stadin Safka rakentaa aktiivisesti monipuolista ja osallisuutta edistävää ruoka-aputoimijaverkostoa.

Stadin safkalla on käytettävissään kuljetuskalustoa ja ruokahävikkiterminaali ruoan kuljetusta, kunnostusta ja pakkaamista varten. Lisäksi yhteisödiakoni ja ruoka-avun sosiaalityöntekijät auttavat ruoka-avun asiakkaita ja pyrkivät toiminnallaan edistämään osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittymistä.

Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä solmivat erillisen yhteistyösopimuksen Stadin safkan toiminnasta. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala vastaa hävikkiterminaalin vuokrasta ja toiminnan kuluista kokonaisuudessaan henkilöstökuluja lukuun ottamatta. Henkilökunnan osalta vastuu jakautuu sopijaosapuolten kesken.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa kohteeseen henkilökuntaa seuraavalla tavalla:

-      johtaja/päällikkö (nimike tarkentuu)

-      kaksi työnjohtajaa/vastaavaa työnjohtajaa

-      kaksi sosiaalialan ammattilaista ruoka-avun sosiaalityöhön

-      toiminnan kannalta riittävä määrä autonkuljettajia ja varastotyöntekijöitä (palkkatuki)

 

Helsingin seurakuntayhtymä tarjoaa kohteeseen henkilökuntaa seuraavalla tavalla, henkilöstökuluista muodostuu 127 000€ kustannus:

-      asiakkuuspäällikkö

-      yhteisödiakoni/yhteisökoordinaattori

Työntekijöiden työnkuvat ja niiden merkittävät muutokset käsitellään Stadin safkan johtoryhmässä, jossa molemmat osapuolet ovat edustettuna.

Osallistumalla kahdella työntekijällä Stadin Safkan toimintaan Helsingin seurakuntayhtymä varmistaa sille tärkeiden tavoitteiden toteutumisen jatkossakin. Yhteisöruokailuihin ja ruokajakoihin on tarjolla maksutta kunnostettua ja entistä monipuolisempaa hävikkiä ja lahjoitusruokaa.  Koko Helsingin kattava, kaupungin toimipisteiden, seurakuntien, yhdistysten ja neljännen sektorin muodostama verkosto pitää huolen siitä, että ruoka-apua on saatavilla lähellä kotia ja ruoka-apu kytkeytyy luontevasti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan.

Yhdessä pystymme luomaan toimintamalleja, joilla varmistetaan, että hädässä oleva asiakas ei jää yksin, vaan hän saa sekä ruoka-avun että tukea tilanteensa selvittämiseen.

 

Liitteet

30

Ehdotus ruoka-avun jatkosta 2021

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa