Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 249

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

521/2020

 

249 §

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 2/2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosiraportin 2/2020 ajalta 1.1.2020–31.8.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä 2019 Tiedolla johtamisen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut kehittää johdolle suunnattu toiminnan ja talouden kehitystä kuvaava osavuosikatsaus. Ensimmäinen osavuosikatsaus tuotettiin keväällä ajalta 1.1.–30.4. Nyt esiteltävä toinen osavuosikatsaus on ajalta 1.1.–31.8. Kolmas raportti laaditaan koko vuodelta 1.1.–31.12.  

Osavuosikatsauksen rakenne on pysynyt pääpiirteittäin ennallaan eli se sisältää tietoja toiminnasta, jäsenmäärästä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista. Raportissa on nyt mukana enemmän vertailutietoja vuosilta 2018 ja 2019, mutta kokonaisuutena tämä toinen osavuosikatsaus on hieman tiiviimpi ja lyhyempi kuin ensimmäinen.

Toimintaa koskevaan osioon tiedot on kerätty kirkon yhteisestä tilastosta. Toiminnasta raportoidaan järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärät, osallistujamäärät sekä vapaaehtoisten toimijoiden osuus tilaisuuksien toteuttajana. Taloudesta raportoidaan verotulojen kehitys sekä tuloslaskelma. Jäsentiedoista nostetaan esiin jäsenmäärään vaikuttaneet muutokset. Henkilöstötietoja on raportoitu henkilöstömäärän sekä sairauspoissaolojen kehityksen osalta. Tilaraportissa kerrotaan myytyjen kiinteistöjen tilanne useamman vuoden periodilta sekä tietoja ulosvuokrattavista tiloista. Osavuosikatsauksen viimeisen sivun taulukossa esitetään seurakuntien käytössä olevien tilojen yhteispinta-alat ja pinta-alat jäsentä kohden.

Raportin kehittäminen jatkuu edelleen.

 

Liitteet

29

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 02/2020

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa