Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 251

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

526/2020

 

251 §

Päätös Kulosaaren hautapaikka-asiasta tehtyyn oikaisuvaatimukseen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    hylätä 16.9.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä (27.8.2020, 202 §) olla myöntämättä uurnahautapaikkaa Kulosaaren hautausmaalta vainajalle;

2)    jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen maanvuokraoikeutta koskevilta osin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.8.2020 (202 §) olla myöntämättä anomuksen mukaista uurnahautapaikkaa Kulosaaren hautausmaalta vainajalle.

Omainen on 16.9.2020 toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun oikaisuvaatimuksen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että omaisten mielestä hautaustoimen kanta ja ohjesäännön tulkinta on epätasa-arvoinen, epäselkeä sekä ristiriitainen. Hautapaikka-asia on myös omaisten mukaan hoidettu epäasiallisesti ja asian eteneminen on tarpeettomasti viivästynyt.

Hautapaikka-asioita koskevat päätökset liittyvät vahvasti seurakuntayhtymän rooliin julkishallinnon toimijana ja velvollisuutemme on pyrkiä toiminnassamme tasapuolisuuteen ja asiakkaidemme yhdenvertaiseen kohteluun. Kaikki hautapaikka-anomukset käsitellään mahdollisimman pian ja viivytyksettä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että omaisten ymmärryksen mukaan Herttoniemen ja Kulosaaren seurakunnan Kulosaaressa asuvilla jäsenillä on etusija tulla haudatuksi Kulosaaren hautausmaahan, mutta tämä ei ole ehdoton vaatimus, eikä ole selvää mihin tämä ensisijaisuus perustuu.

Voimassaolevaan hautaustoimen ohjesääntöön (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 13. päivänä 2017) kirjattu rajaus Kulosaaren hautausmaan hautapaikkaoikeudesta perustuu 23.1.1958 päivättyyn valtioneuvoston määräykseen, jossa todetaan, että Kulosaaren seurakunnan jäsenillä on etusija tulla haudatuiksi Kulosaaren hautausmaalle. Seurakuntamuutosten jälkeen rajaus tarkennettiin koskemaan Kulosaaressa asuvia Herttoniemen seurakunnan ja ruotsinkielisen Matteuksen seurakunnan jäseniä.

Vainaja ei ollut ev.-lut. kirkon jäsen, eikä asunut kuollessaan Kulosaaren alueella, joten hänellä ei näin ollen ole hautaustoimen ohjesäännön mukaista hautaoikeutta Kulosaaren hautausmaalle.

Lopullinen päätösvalta hautapaikan luovuttamista koskevassa asiassa on yhteisellä kirkkoneuvostolla ja maanvuokra-asiassa yhteisellä kirkkovaltuustolla.

Kieltävään hautapaikkapäätökseen ei ole syytä tehdä oikaisuvaatimuksen johdosta muutoksia, vaan se pysyy voimassa.

Yhteinen kirkkoneuvosto jättää tässä yhteydessä tutkimatta maanvuokraoikeutta koskevan oikaisuvaatimuksen, koska maanvuokra-asian käsittely kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston toimivaltaan ja erillinen ote ja valitusosoitus yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä on toimitettu omaiselle.

Liitteet

31

Oikaisuvaatimus (osittain salainen JulkL 24.1 § 32)

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa