Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

26/2020

 

226 §

Vuoden 2020 talousarvion muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys -1,7 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys +0,7 milj. euroa.

Investointiosa

Menoarvion vähennys -0,8 milj. euroa.

Tuloarvion vähennys -2,6 milj. euroa.

Rahoitusosa

Kassavarojen väheneminen -2,8 milj. euroa.

 

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

 

Käyttötalousosa

Koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta johtuen Temppeliaukion kirkon pääsymaksutulot eivät ole kehittyneet talousarvion mukaisesti. Pääsymaksujen (toimintatuotot) ennakoidaan jäävän -1,7 milj. euroa alle talousarvion.

Tuloslaskelmaosa

Sekä valtion että Kirkon keskusrahaston talousarviossa on tälle vuodelle uusi määräraha koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten kompensoimiseksi. Helsingin seurakuntayhtymän osuuden arvioidaan olevan yhteensä 0,7 milj. euroa. Tämän muutoksen jälkeen tuloslaskelmaosan vuosikate ilman arvonalennusten muutosta on -6,2 milj. euroa.

 

Investointiosa

Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen menomäärärahan vähennys ja tuloarvion vähennys. Menomäärärahan vähennys - 0,8 milj. euroa johtuu eräiden ICT-hankkeiden (asiakkuuden hallintajärjestelmä, nettisivu-uudistus) toteutumisen siirtymisestä vuodelle 2021. Myytäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen myynti ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntituotoiksi arvioidaan 0,4 milj. euroa ja myyntituotot jäävät näin 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on - 2,8 milj. euroa.

 

Liitteet

11

Käyttötalousosa

12

Tuloslaskelmaosa

13

Investointimuutokset ICT

14

Investointiosa

15

Rahoitusosa

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa