Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 227

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

76/2020

227 §

Talousarvioon liitetyt yleisavustukset

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) merkitsee tiedoksi yleisavustusten uuden käsittelymenettelyn

2) päättää viedä liitteenmukaiset yleisavustukset talousarvioehdotukseen

Käsittely

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén selosti asiaa.

 

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksen 2-kohdan kuulumaan seuraavalla tavalla: päättää todeta yleisavustusten määrärahaksi 873 662 €.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) merkitsi tiedoksi yleisavustusten uuden käsittelymenettelyn ja

2) päätti todeta yleisavustusten määrärahaksi 873 662€.

 

Selostus

Talousarvioon liitetyt yleisavustukset eivät ole avustuksia sanan varsinaisessa merkityksessä niin, että avustusvaroihin olisi varattu tietty summa, josta voidaan anoa avustusta tiettyjen edellytysten täyttyessä. Nämä avustukset on otettu mukaan kolmanteen pääluokkaan siitä syystä, että kyseessä on seurakunnallinen toiminta. Toimintaa järjestetään siten, että ne eivät ole minkään yksikön alaisuudessa. Toiminta liittyy kuitenkin hyvin läheisesti jonkun tai useiden seurakunnan toimintaan, ja tavallisesti toiminnasta on sovittu erikseen. Esimerkiksi Agricola-liike on toiminta, josta sovittiin, kun keskustan seurakunnat yhdistettiin ja nykyinen Tuomiokirkkoseurakunta perustettiin. Koska katsottiin, ettei sisäisen vuokran kustannusten tulisi tässä tilanteessa rasittaa seurakuntaa, sovittiin, että kustannukset otetaankin erikseen mukaan talousarvioon kolmanteen pääluokkaan yhteisenä kuluna, niin sanottuna yleisavustuksena.

Cantores Minores -kuoron toiminnasta vastaamisen on katsottu kuuluvan koko yhtymälle, eikä vain Tuomiokirkkoseurakunnalle. Tähän on syynä se, että osallistujat tulevat koko Helsingin alueelta. Suurin osa näistä yleisavustusten saajista ovat siis saaneet tukea jonkun erillisen sopimuksen tai päätöksen mukaan. Tähän ryhmään on myös otettu mukaan sellaisia tapahtumia (kirkkopäivät, kirkkomusiikkipäivät) joiden kohdalla on katsottu, että Helsingin seurakuntayhtymällä on osavastuu.

 

Tarkoituksena lienee ollut, että yhteinen kirkkovaltuusto täten voi ottaa kantaa näihin talousarviokeskustelun yhteydessä. Muuten lähtökohtaisesti on haluttu antaa YKN:lle mahdollisuus päättää erityisesti toistuvista tapahtumista. Jossain vaiheessa on mukaan tullut myös pienempiä ad hoc -avustuksia jotka oikeastaan kuuluvat YKN:n, tai yhteisen seurakuntatyön johtajan päätäntävaltaan.

On varmasti syytä tarkistaa päätöksiä ja sopimuksia, joita vuosien varrella on tehty, sekä sopia periaatteista joita noudatetaan. Valmistelussa on tänä vuonna pyydetty nykyisiä yleisavustuksensaajia ilmoittamaan lomakkeessa seuraavista asioista:

1.    Ajankohtaiset yhteystiedot

2.    Pankkiyhteys

3.    Haettava summa

4.    Anotun avustuksen erittely käyttötarkoituksen mukaan lyhyesti kuvattuna

5.    Muualta haetut avustukset vuodelle 2021? Kerro rahoittajataho ja haettu summa.

6.    Toiminnan omarahoitus (mm. jäsenmaksut) vuonna 2021?

7.    Edelliset myönnetyt avustukset euroina

8.    Millaiseen toimintaan avustusta haetaan?

9.    Miten avustettavassa toiminnassa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvo ja vammaisten oikeudet?

10. Miten toiminta tukee Kirkko Helsingissä 2020 -strategian pääpainotuksia, joita ovat helsinkiläisten tarpeisiinvastaaminen ja työn kohdentaminen hädänalaisimpiin?

11. Mitä lisäarvoa toiminta tuo Helsingin seurakunnille?

12. Mitä jää toteuttamatta ilman haettua avustusta?

 

Tarkoituksena on, että yhteinen kirkkoneuvosto tehdessään päätöksiä talousarvioesityksestä pystyisi huomioimaan seurakuntatyön kokonaisuuksia ja seurakuntayhtymän vastuuta sekä tarkistaa, että se toiminta, jota rahoitetaan verovaroin myös vastaa sekä lain että yhtymän tavoitteita.

Raportointi määrärahojen käytössä liitetään systeemiin liitteessä olevan taulukon mukaan.

Liitteet

16

Yleisavustukset 2021

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa