Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

534/2020

 

225 §

Helsingin seurakuntayhtymän strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2021

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman vuodelle 2021

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat noudattavat kirkon ammatillisen osaamisen kehittämissopimusta vuodelta 2014.

Sopimus velvoittaa laatimaan sekä seurakuntia että seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden yksiköitä koskevan yhteisen strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Tämän suunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan toimintaympäristön muutosten ja strategioiden pohjalta tunnistetut osaamistarpeet, strategiset osaamiset sekä miten kehittämistoimenpiteitä aiotaan toteuttaa. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan myös yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Strategisella osaamisen kehittämissuunnitelmassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä muutostarpeita toimintaympäristön haasteista ja strategioista nousee? Mitä osaamista tarvitaan kehittää, jotta muutostarpeisiin voidaan vastata? Mitkä ovat ne strategiset osaamiset, jotka nousevat ajankohtaisiksi kehittää? Millä eri kehittämistoimenpiteillä osaamista kehitetään? Mitä periaatteita ja keinoja on henkilöstön työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi?

Ammatillisen osaamisen kehittämissopimus velvoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden yksiköitä laatimaan strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta paikalliset koulutussuunnitelmat. Myös yhteinen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarjonta laaditaan strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta.

Seurakuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta osaamisen kehittämiseen satsaamiensa koulutuspäivien osalta. Koulutuskorvauksen saamisen ehtona on mm. strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen ennakkoon ennen alkavaa koulutusvuotta. Vuonna 2019 koulutuskorvausta myönnettiin 20 587 €. Koulutuskorvaus käytetään osaamisen kehittämistarjonnan järjestämiseen

Vuotta 2021 koskevat strategiset osaamiset on määritellyt kirkkoherrat ja yhteisten palveluiden johtajat. Kehittämisen keinoja ovat ideoineet lähiesimiehet ja seurakuntayhtymän sisäiset koulutuksen järjestäjät. Ideoiden pohjalta suunniteltiin erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja, jotka on julkaistu strategisten osaamisten kehittämistarjonnassa 16.9.2020.

Strateginen osaamisen kehittämissuunnitelma käsiteltiin kirkkoherrainkokouksessa 1.9.2020, seurakuntayhtymän johtajistossa 8.9.2020, seurakuntayhtymän johtoryhmässä sekä yhteistyötoimikunnassa 10.9.2020.

 

Liitteet

10

Helsingin seurakuntayhtymän strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2021

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa