Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.09.2020/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

241/2020

 

106 §

Henkilöstöasia

 

Päätösehdotus

 

Valtuutetaan kirkkoherra palkkaamaan Rebekka Naatus toistaiseksi voimassa olevaan viestintäpäällikön työsuhteeseen.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus

Selostus: Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Hyvönen on ilmoittanut eroavansa virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.2.2021. Tehtävien uudelleen järjestelyä on valmisteltu seurakunnassa tekemällä työjärjestelyjä eli siirtämällä tehtäviä nykyisille työntekijöille. On käynyt ilmeiseksi, että nykyisellä henkilöstöresurssilla ei kyetä hoitamaan kaikkia Anna-Liisa Hyvöseltä jääviä tehtäviä. Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto on toivonut henkilöstöpanostuksia erityisesti vapaaehtoistoimintaan ja viestintään. 

Henkilöstötyöryhmä on käsitellyt asiaa 26.8. kokouksessaan. Kokouksessa esillä oli kolme erilaista mallia ratkaista henkilöstörakennetta. Hallintopapin, vapaaehtoistyön ja kasvatuksen osaajan tai viestinnän ammattilaisen valinnoilla toteutuisi strategisen painopisteen muutos. Henkilöstötyöryhmä oli yksimielinen siitä, että suurin tarve tämän hetken resursseilla on viestinnässä ja päätyi esittämään viestintäpäällikön valintaa. Viestintäpäällikön tehtäviin olisi myös helpointa yhdistää seurakuntasihteeriltä vapautuvia organisaation hallintoasioita. Viestintäpäällikön tehtävissä on seurakunnassa työskennellyt henkilö viimeksi 7/2018. 

Seurakunnan viestinnässä työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisesti ja määräaikaisessa työsuhteessa (30.8.2021 saakka) alueviestijä Rebekka Naatus. Rebekka on osoittanut tehtävässä sitoutumista ja organisaatiolähtöisen viestinnän erityistä osaamista. Liitteenä cv, jonka perusteella hänet on otettu tehtävään. Koska kyseessä on työsopimussuhteinen työntekijä, noudatetaan työsopimuslakia. Henkilöstötyöryhmässä katsottiin, että tilanteessa tulee huomioida myös työsopimuslain 2 luvun 5§ 1 momentin edellytys tarjota työtä ensisijassa osa-aikaiselle työntekijälle. Tästä syystä tehtävää ei laitettaisi auki, vaan henkilö kutsuttaisiin tehtävään.

Anna-Liisa Hyvösen työtehtävät jakautuvat kolmeen erilliseen osaan: kirkkoherran sihteerin tehtävät, hr-sihteerin tehtävät ja hallintosihteerin tehtävät. Näistä suunnitelman mukaan hr-sihteerin tehtäviä järjestellään uudelleen viraston jäljellä olevien työntekijöiden, yhtymän hr-osaston ja lähiesimiesten välillä. Kirkkoherran sihteerin tehtävistä merkittäviltä osin luovutaan kokonaan. Hallintosihteerin tehtävät siirretään viestintäpäällikölle. Tämä tarkoittaa, että viestintäpäällikkö toimisi jatkossa myös seurakuntaneuvoston sihteerinä.

 

Viestintäpäällikön tehtävänkuvaksi henkilöstötyöryhmässä pohdittiin seuraavaa: 

1. Viestintäpäällikön tehtävät (50%)

Viestintäpäällikkö vastaa seurakunnan kokonaisviestinnästä ja sen kehittämisestä. Viestintäpäällikön vastuualueina ovat viestinnän organisoiminen ja johtaminen, suhdetoiminta mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä viestinnällisen näkökulman esillä pitäminen seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Viestintäpäälliköllä on seurakunnan viestinnän kokonaiskehittämisen vastuu yhdessä kirkkoherran kanssa. 

2. Tavoitealueen lähiesimiehisyys sekä lähiesimiestiimin tiimivastuu (15%)

- lähiesimiestehtävät (esim. työn resursointi, suorituslisäkeskustelut ja työajan seuranta), vuosilomat, henkilöstön hyvinvointi 2% / henkilö

- toimia johtavan papin työparina työn suunnittelussa ja kehittämisessä Kirkon ääni –tavoitealueella 

2. Hallintoasiat (30 %)

- seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät (seurakuntaneuvoston esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, hallinnollisten esitysten ja päätösten valmistelussa yhteistyössä kirkkoherran kanssa sekä muu säännöllinen yhteydenpito)

- virkamiespäätösten valmistelu päätöksen tekoa varten

- seurakunnan sisäinen tiedonkulku ja työyhteisöviestintä

- Dynastia-järjestelmän hallinta, hallinto- ja henkilöstöasioiden päivittäminen kotisivuille

4. Suorittaa muut esimiehen määräämät tehtävät (5 %)

- Kirkkoherran erikseen pyytämät erityisprojektit ja niiden toteuttaminen.

 

Lopullisen tehtävänkuvan laatii kirkkoherra. 

Koska viestintäpäällikön vaativuusryhmä alkaa 600- ja työsuhde olisi toistaiseksi olevat on ohjesäännön mukaan valinnan suorittava taho seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto voi erillisellä päätöksellä delegoida päätösvallan kirkkoherralle. Tätä esitetään rajatusti, jotta työsuhteen alkamisajankohdasta ja muista yksityiskohdista voidaan käydä neuvotteluja.

 

Liite

1

cv_rebekka_1 (1)

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa