Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.09.2020/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

235/2020

 

107 §

Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

 

Päätösehdotus

 

Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021. Päätetään antaa kirkkoherralle oikeus tehdä vaadittavat tekniset muutokset budjettiin loppusumman pysyessä ennallaan. Toimitetaan liitteen mukainen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi merkitään yhtymän hallinnon pyynnöstä tiedoksi liitteenä olevat 11/2019 päätetyt tilavuokrat ja Kallion seurakunnan palveluhinnasto.

 

Pykälä tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa.

 

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian.

 

Tämän jälkeen osallistujille jaetut liitteet käsiteltiin.

Asiasta käytiin keskustelua.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

Selostus


Kallion seurakunnan kehysmääräraha on 2 716 164 euroa. Seurakunnan vuoden 2021 kehysmäärärahoihin kohdistuu 86 301 euron säästö. Taloussuunnittelussa tulee huomioida myös budjetin sisällä olevat määräaikaiset rahoitukset. Testamenttirahaa arvioidaan käytettäväksi vuonna 2021 aiempaa vähemmän eli 100 000 euroa. Talousarvio on tehty tasapainoiseksi. Talousarvion sitovuustaso on kehysmääräraha.

 

Taloustyöryhmä on valmistellut talousarvioita 2020 elokuun alussa, henkilöstötyöryhmä on valtuutettu pohtimaan henkilöstörakenteen muutoksia. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta on käyty seurakuntaneuvoston lähetekeskustelu 25.8.2020. Toimintaa suunnataan erityisenä huomiona 12/2019 hyväksytty strategia.

 

Henkilöstösäästöt on tehty luonnollisen poistuman kautta vuonna 2020 ja niiden vaikutus näkyy osittain vasta vuodelle 2021. Budjettiin sisältyy seurakuntasihteerin viran täyttämättä jättäminen ja viestintäpäällikön työsuhteen perustaminen. Määräaikaista papin virkaa ei voida jatkaa. Henkilöstökuluissa on varauduttu sopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaiset peruspalkat korottuvat 1,5 prosenttia 1.8.2020 ja 1,9 prosenttia 1.5.2021. Korotukset eivät kohdistu kokemus- tai suorituslisiin. Tuntipalkkaisten osalta palkat nousevat 1,4 prosenttia 1.8.2020 ja 1,6 prosenttia 1.5.2021. Lisäksi erilaiset lisät korottuvat sopimuskauden aikana yhteensä 3,0 prosenttia.

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin:

kirkkoherra (HTV20: 1, HTV21: 1, virassa 1)

papit (HTV20: 7,60, HTV21:6,20, vakivirassa 7)

diakonia (HTV20 :5,30, HTV21: 5,20, virassa 5,50 %)

kanttorit (HTV20: 3, HTV21: 3, jos Paavali-sopimus, niin kustannukset 2,7, virassa 3)

kasvatus (HTV20: 3, kaupunki 3,54, yht. 6,54, HTV21: 2,44, kaupunki 3,12 yht. 5,56, vakityösuhde tai –virka 4,78 %)

suntiot (HTV20: 7,5, HTV21: 6,9, virassa 6)

virasto ja viestintä (HTV20: 3,10, HTV21: 2,84 %, virassa tai vakityösuhteessa 2,60)

 

Seurakunnalla on vakituisessa työsuhteessa/virassa talousmäärärahojen näkökulmasta tämän suunnitelman mukaisesti yhteensä 29,28 HTV:tä ja 30 eri työntekijää. Määräaikaisia työsuhteita on kuusi, joista kolme työntekijää on määräaikaisissa hankkeissa. Lisäksi kaksi henkilöä on vakituisen henkilön sijaisuuksissa ja yksi työn tarpeen vuoksi.

 

Yhteensä eri henkilöitä kokonaistyötä tekee työsuhteessa (ml siis tarvittaessa töihin tulevat) 42 henkilöä. Tämän lisäksi on lukuisia palkkiotoimisia henkilöitä. Palkkiotoimisten käytössä on sovittu -25 % säästö vuoden 2019 tasosta.

 

Vuoden 2021 säästö toimintamäärärahoissa on tehty tasaisesti kaikilta työaloilta. Suurimpina kertaluontoisina muutoksina on vapaaehtoistyön koulutusjärjestelmän muutos, AlBa-koripalloseuran työn tukeminen kehysrahoituksella hankerahoituksen päättymisen vuoksi sekä Kantaattikuoron 110-vuotisjuhlavuosi.

 

Jos laadittu talousarvio ylittää kehyksen säästöt huomioiden, esitetään tasapainotussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelmalomakkeen kohdassa Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen. Kallion seurakunnalla on kattamattomia tappioita toimintavuosilta. Mikäli alijäämä on yli neljä prosenttia, sen kattamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma. Tämä käytäntö on voimassa ensimmäistä kertaa ja yhtymä on luvannut talousapua realistisen säästösuunnitelman tekemiseen. Kallion seurakuntaneuvosto on hyväksynyt sopeuttamisohjelman vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.  

 

Neuvosto on kokouksessaan 25.8.2020 edellyttänyt, että säästöjen strategisempaa suuntaamista pohditaan ja siitä päätetään kevätkaudella 2021, kun sekä Rohkeasti yhdessä –työskentelyn jatko ja yhtymän investointipäätökset ovat selvänä.

 

Tililajikohtainen talousarvio toimitetaan loppuviikosta sähköpostitse.

 

Liitteet

2

Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023 Kallion

3

Suunnitelma vuosille 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä Kallio

4

Kopio 6c Tilavuokrat 2021

5

Kallion seurakunnan palveluhinnasto päiv 26.8.2020

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa