Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.12.2019 Pykälä 367


628/2019

 

367 §

Kertapalkkion maksamisen periaatteet

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kertapalkkion maksamisen periaatteet.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 40 §:ssä on säännökset kertapalkkiosta. Kertapalkkio on rahapalkkio, joka voidaan maksaa viranhaltijalle ja kuukausi- tai tuntipalkkaiselle työntekijälle. Kertapalkkio täydentää palkkausjärjestelmää ja sen perusteena voi olla kannustaminen, palkitseminen tai muut erityiset syyt. Kertapalkkio voidaan maksaa viranhaltijalle/työntekijälle tai näiden ryhmälle. Ryhmää palkittaessa kertapalkkio maksetaan ryhmään kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille, ei kokonaissummana ryhmän jaettavaksi.

Kertapalkkio mahdollistaa nopean palkitsemisen. Esimies pystyy nopeasti huomioimaan merkittävät tapahtumat ja erityisen hyvät työsuoritukset yksinkertaisella tavalla. Kertapalkkio motivoi ja kannustaa työntekijöitä toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

Kertapalkkio on kertasuoritus eli sitä ei makseta säännöllisesti eikä se ole varsinaista palkkaa. Työnantaja päättää kertapalkkion suuruudesta ja periaatteista.

Kertapalkkion käyttöönottoa ja maksamisen kriteereitä on käsitelty suorituslisätyöryhmässä 30.4.2019 ja palkkaustyöryhmässä 18.11.2019.

Kertapalkkiota voitaisiin molempien työryhmien esityksen mukaisesti maksaa esimerkiksi:

      hyvin suoritetusta työtehtävästä

      hyvästä projektityöstä

      erinomaisesta asiakaspalautteesta (esim. seurakuntalaisilta)

      toteuttamiskelpoisesta aloitteesta työnteon parantamiseksi

      tavallista raskaammasta työrupeamasta

      tietyn työkuorman purkamisesta

      hyvästä ideasta

      oman työn kehittämisestä

      poikkeuksellisen hyvästä tuloksesta

 

Maksettavaksi on esitetty seuraavat eurotasot:

Kategoria 1          

·         kertaluontoinen tapahtuma, keino kertoa, että hyvä työ on huomattu: 150 €

Kategoria 2

·         hyvä työssä onnistuminen, tuloksellinen työ: 300 €

Kategoria 3

·         palkkio innovatiivisesta uusajattelusta tai erittäin hyvä työssä onnistuminen: 450 €


Palkitsemisesta päättää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan hallintojohtaja. Kirkkoherrojen ja osastojen johtajien tulee lähettää ehdotukset kertapalkkion saajista perusteluineen osoitteeseen
palkanmaaritys.helsinki@evl.fi. Ehdotuksista tallennetaan saajan tiedot, summa ja perustelut seurantaa varten ja tehdään hallintojohtajan viranhaltijapäätös.