Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.12.2019 Pykälä 366


630/2019

366 §

Helsingin seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Nyt laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2022 on henkilöstöpalveluissa päivitetty versio vuosille 2017-2019 laaditusta suunnitelmasta. Alkuperäinen suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kaikkien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa lain edellyttämällä tavalla.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on todettu ne periaatteet, joilla voidaan edistää työyhteisön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia periaatteita toteutetaan suunnitelmassa eri osa-alueille asetetuilla tavoitteilla ja niihin liittyvillä toimenpiteillä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on palkkakartoituksen lisäksi kuvattu taustatietoina muun muassa henkilöstön määrää ja sukupuolijakaumaa ammattiryhmittäin. Lisäksi on todettu perhevapaiden, opintovapaan ja vuorotteluvapaan käyttö sukupuolittain sekä lähiesimiestehtävissä toimivien naisten ja miesten määrä ammattiryhmittäin. Suunnitelmassa on tietoa myös helmikuussa 2019 toteutetun henkilöstökyselyn tuloksista.

Suunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain henkilöstökertomuksessa. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja lisätään mahdolliset uudet toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmaan sisältyvä palkkakartoitus tehdään joka toinen vuosi, ja suunnitelma kokonaisuudessaan päivitetään kolmen vuoden välein.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.12.2019.

Liitteet

8

Helsingin seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022