Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.11.2019 Pykälä 326


599/2019

 

326 §

Tietosuojapolitiikka

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Helsingin seurakuntayhtymän tietosuojapolitiikan ja päättää, että ICT-johtoryhmä voi tietosuojavastaavan esityksestä tehdä muutoksia tietosuojapolitiikkaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU2016/679) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 lukien ja sitä täydentävä tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Helsingin seurakuntayhtymässä laadittiin vuoden 2018 aikana eri rekistereiden tietosuojaselosteita osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi, koulutettiin henkilökuntaa ja kuvattiin tietopyyntöprosessi. Tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on läpinäkyvästi informoitava, viestitettävä ja luotava yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiselle. Tietosuojaselosteet löytyvät kootusti Helsingin seurakuntayhtymän verkkosivulta.

Yhtenä osana läpinäkyvää informointia on tietosuojapolitiikan määrittäminen. Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut ja valvonnan, joita noudatetaan Helsingin seurakuntayhtymän tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietosuojapolitiikka koskee koko Helsingin seurakuntayhtymää ja sen henkilöstöä mukaan lukien seurakunnan sidosryhmien edustajat, jotka käsittelevät seurakunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. Politiikka kattaa seurakunnan omistaman tiedon riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta tai elinkaaren vaiheesta.

Tietosuojapolitiikka on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän tietosuojaryhmän toimesta. Tietosuojapolitiikan luonnosversio on käsitelty ICT-johtoryhmässä 4.10.2019. ICT-johtoryhmä voi tietosuojavastaavan esityksestä tehdä muutoksia tietosuojapolitiikkaan ilman yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä.

 

Liitteet

11

Tietosuojapolitiikka