Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.11.2019 Pykälä 327


36/2019

 

327 §

Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan ICT-asiantuntijapalvelut 2019-2021 -puitesopimukseen (KLKH160)

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    antaa Hansel Oy:lle (KL-Kuntahankinnat Oy) liitteen mukaisen sitoumuksen liittymisestä ICT-asiantuntijapalvelut -puitesopimukseen;

2)    valtuuttaa hallintojohtaja Juha Tuohimäen allekirjoittamaan liittymissitoumuksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 10.12.2009 tehdä raamisopimuksen hankintayhteistyöstä, jossa osapuolina ovat KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat), Kirkkohallitus/kirkon keskusrahasto ja Helsingin seurakuntayhtymä.

KL-Kuntahankinnat Oy on sulautunut 1.9.2019 alkaen valtion hankintatoimeen Hansel Oy:öön. Jatkossa Hanselin palvelut ovat kuntien ja ev.lut. kirkon käytettävissä samaan tapaan kuin mitä Kuntahankintojen palvelut ovat aiemmin olleet. Kuntahankintojen hallinnoitavaksi jää vuosille 2019-2023 tehtyjä omia puitesopimuksia.

Kuntahankinnat on kilpailuttanut ICT-asiantuntijapalvelut 2019-2021 (KLKH160). ICT-asiantuntijapalvelut on jaettu seitsemään (7) palvelualueeseen:

A.    Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen

B.    Suunnittelu- ja määrittelypalvelut

C.    Ohjelmointi- ja integrointipalvelut

D.    Testauspalvelut

E.    Eri käyttötarkoituksiin liittyvät asiantuntijapalvelut

F.    Tietovarastointi ja tiedolla johtaminen

G.   Tietoturva- ja tietosuojakonsultointi ja auditointi

Kullekin palvelualueelle on kilpailutuksessa valittu useita puitesopimustoimittajia. Liitteenä on kunkin palvelualueen puitesopimustoimittajat.

Kuntahankinnoilla on valmiit ohjeet ja sopimuspohjat asiakaskohtaisiin kevennettyihin kilpailutuksiin. Asiakaskohtainen palvelusopimus voi olla voimassa kaksi (2) vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen edellyttäen, että se on solmittu puitesopimuksen voimassaoloaikana.

Helsingin seurakuntayhtymä on ilmoittanut Kuntahankinnoille kiinnostuksensa kunkin palvelualueen (A. – G.) puitesopimuksiin hallintojohtajan 6.5.2019 allekirjoittamalla lomakkeella.

Liitteenä on sitoumuslomake, jossa on sitoumuksen kohteena olevat ICT-asiantuntijapalvelujen palvelualueet ja niiden arvioidut sopimuskauden euromääräiset arvot. Arviot eivät sisällä määräostovelvoitetta.

 

Liitteet

12

ICT-asiantuntijapalvelut, Toimittajat palvelualueittain

13

Helsingin seurakuntayhtymän sitoumuslomake KLKH160