Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.04.2019 Pykälä 118


18/2019

 

118 §

Inträttande av tjänst, controller i Johannes församling
Controllerin viran perustaminen Johannes församling-seurakuntaan

 

Päätösehdotus

Den kyrkliga samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige inrättar en controllertjänst vid Johannes församling. Lön är enligt kravgrupp 601.

 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Johannes församling-seurakuntaan controllerin viran. Viran vaativuusryhmä on 601.

 

Päätös

Beslutsförslaget godkändes / Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Johannes församlingsråd beslöt den 14.1.2019 föreslå att en tjänst som controller inrättas vid församlingen.

Tjänsten motiverades särskilt med det ansvar som Johannes har för att förvalta resurser som tillkommit församlingen genom gåvor eller testamenten, men också att organisationen skulle stärkas och hanteringen av risker skulle förbättras.

Uppgifterna för tjänsteinnehavaren skulle huvudsakligen vara till exempel: bereder budgeten samt handhar uppföljning och rapportering, ansvarar operativt för fakturering och hantering av inköpsfakturor, handhar ärenden som gäller församlingens andel av fonder, stiftelser och föreningar, är medlem in ledningsgruppen och är förman för sekreterarna.

Johannes församling-seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 14.1.2019 päättänyt esittää controllerin viran perustamista seurakuntaan.

Viran perustamisen perusteena on erityisesti seurakunnan vastuu lahja- ja testamenttivarojen hallinnoinnista. Tarkoituksena on myös vahvistaa seurakunnan organisaatiota sekä parantaa riskienhallintaa.

Viranhaltijan tehtävinä on mm. budjetin valmistelu sekä siihen liittyvän seurannan ja raportoinnin hoitaminen, operatiivinen vastuu laskutuksesta ja ostolaskujen käsittelystä sekä seurakunnan osuuden hoitaminen rahastoihin, säätiöihin ja yhdistyksiin liittyvistä asioista. Viranhaltija on myös johtoryhmän jäsen ja sihteerien esimies.

 

Liitteet

7

Beslut Församlingsrådet i Johannes församling 14.01.2019 §8