Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.04.2019 Pykälä 119


488/2019

 

119 §

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2019-2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää nimittää pääkaupunkiseudun yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2019-2020 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä.

Kimmo Malin, Malmi                                varalle Tiiu Pohjolainen, Pakila

Olav S. Melin, Johannes  varalle Timo Junkkaala, Paavali

Salla Ranta, Haaga                                 varalle Anna Saurama, Munkkiniemi

Pekka Salomaa, Malmi                           varalle Mervi Ala-Prinkkilä, Töölö

Eija-Riitta Korhola, Töölö  varalle Jukka Leppilampi, Tuomiokirkko                

Käsittely

Merkittiin, että pöydälle jaettiin esittelyyn "Kirkko ja kaupungin johtokunnan ehdokasesittely"-liite.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.2.2019 57 §

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää nimittää yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2019–2020 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä.

Käsittely

Varapuheenjohtaja Asikanius ehdotti mediatoimituksen johtokuntaan seuraavia henkilöitä:

Kimmo Malin, Malmi                    varalle Tiiu Pohjolainen, Pakila

Mervi Ala-Prinkkilä, Töölö            varalle Timo Junkkaala, Paavali

Salla Ranta, Haaga                     varalle Anna Saurama, Munkkiniemi

Pekka Salomaa, Malmi                varalle Tuulikki Vuorinen, Malmi

Eija-Riitta Korhola, Töölö     varalle Jukka Leppilampi, Tuomiokirkko

 

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2019 25 §

                      Päätösehdotus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää nimittää yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2019–2020 viisi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen viisi varajäsentä:

Kimmo Malin, Malmi                    varalle Tiiu Pohjolainen, Pakila

Mervi Ala-Prinkkilä, Töölö            varalle Timo Junkkaala, Paavali

Salla Ranta, Haaga                     varalle Anna Saurama, Munkkiniemi

Pekka Salomaa, Malmi                varalle Tuulikki Vuorinen, Malmi

Eija-Riitta Korhola, Töölö     varalle Jukka Leppilampi, Tuomiokirkko

 

            Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 19 puheenvuoroa.

Keskustelun aikana valtuutettu Kopponen teki valtuutettujen Stenbäck ja Niiles kannattamana palautusehdotuksen.

Puheenjohtaja Mithiku päätti keskustelun ja teki seuraavan äänestysesityksen.

Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa, ja ne jotka kannattavat asian palauttamista äänestävät Ei.

 

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja ilmoitti, että jaa -ääniä oli annettu 13, ei -ääniä 69, tyhjää 0 ja poissa 9.

Valtuutettu Kopposen palautusehdotus hyväksyttiin.

 

Päätös

Asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi.

 

Selostus

Pääkaupunkiseudun yhteinen media tarkoittaa Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistä

a)                     painettua seurakuntalehteä kolmena paikallisversiona,

b)                     verkkomediaa,

c)                     yhteisiä sosiaalisen median kanavia sekä

d)                     Jouluradiota kaikissa eri muodoissaan (FM, verkkokanavat, some).

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan kerrallaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät valitsevat molemmat kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhteistyösopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta. Sopijaosapuolten viestintäpäälliköillä/-johtajilla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilla sekä hallinto-/yhtymän johtajilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan esittelijänä toimii yhteisen median päätoimittaja.

Johtokunnan jäsenten valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

a) Asiantuntemus. Sopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta.

b) Sukupuolten tasa-arvoinen edustus hallintoelimissä. Valinnassa on otettava huomioon se, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 4 a §).

 

Liitteet

8

Kirkko ja kaupungin johtokunnan ehdokasesittely (osittain salainen JulkL 24.1 § kohta 32)