Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.04.2019 Pykälä 117


18/2019

 

117 §

Indragandet av en kaplanstjänst i Matteus församling
Kappalaisen viran lakkauttaminen Matteuksen seu-rakunnassa

 

Päätösehdotus

Den kyrkliga samfällighetens direktör Juha Rintamäki:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att Gemensamma kyrkofullmäktige indrar en vakant kaplanstjänst i Matteus församling.

*** 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa vakituisen kappalaisen viran Matteuksen seurakunnassa.

Päätös

Beslutsförslaget godkändes / Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Församlingsrådet i Matteus församling anhåller om att den ena av de två kaplanstjänster som har inrättats i församlingen skulle indras.  I det ekonomiska läget som Matteus församling är idag finns det inte ekonomiska resurser för att anställa två kaplaner.

Församlingsrådet anser ändå att den ena kaplanstjänsten fortsättningsvis skulle bevaras eftersom det ger församlingen möjlighet att välja om man vill lediganslå en ordinarie tjänst som är mera attraktiv vid rekryteringen, istället för att anhålla om förordnande för en församlingspastor. För närvarande är också den andra kaplanstjänsten vakant.

*** 

Matteuksen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että toinen seurakuntaan perustetuista kahdesta kappalaisen virasta lakkautetaan. Matteuksen seurakunnalla ei ole tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa resursseja kahden kappalaisen palkkaamiseen.

Seurakuntaneuvoston mielestä toinen kappalaisen virka olisi silti syytä säilyttää. Näin seurakunnalla olisi mahdollisuus julistaa vakituinen virka haettavaksi, mikä olisi houkuttelevampi vaihtoehto kuin anoa, että seurakunnalle määrättäisiin seurakuntapastori. Tällä hetkellä molemmat kappalaisen virat ovat avoinna.

Liitteet

6

Beslut Församlingsrådet i Matteus församling 28.02.2019 §17