Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2021 klo 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
47   Esityslistan hyväksyminen
48   Puheenjohtajan ilmoitukset
49 Valtuustoaloitteet 2019-2021 seurantaraportti
50   Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen
51 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä vastuuvapauden myöntäminen
52 Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
53 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2020
54 Seurakunnallisen toiminnan säästöjen perusteella myönnettävät talousarvion ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon
55 Vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen muutos
56 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen valinta
57   Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus -johtokunnan jäsenen valitseminen toimikauden 2021-2022 loppuun
58 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
59 Vaalinvalmistelijoiden valintaa ja yhteisen kirkkoneuvoston valinnan valmistelua koskevan ohjeen hyväksyminen
60 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
61 Hallinto-osaston johtosäännön hyväksyminen
62 Oulunkylän asuinrakennuksen hankesuunnitelman ja enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminen
63   Kulleropuiston tonttien vuokrausperiaatteiden hyväksyminen
64 Oulunkylän kirkon vuokrasopimuksen muuttaminen
65   Vantaa Hiekkaharju - Kulleropuiston asemakaava-alueen neljän (4) omakotitontin vuokraaminen
66 Östersundomin kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen ja siitä johtuva kirkkorakennukseen kohdistuva olennainen muutos
67 Kiinteistökauppa Vantaan Hakkilan kaupunginosan korttelissa 66052 sijaitsevasta maa-alueesta
68   LVIS-töiden puitesopimuskumppaneiden valinta vuosille 2021-2023 (optiot vuosille 2024 ja 2025)
69 Option käyttöönotto Kirkko ja kaupunki -lehden painopalveluiden hankinnassa vuosiksi 2022 - 2023

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen Poissa: §69
Rakel Hiltunen Poissa: §60-69
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara Marja Lindholm
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Veikko Laitinen
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa Eeva-Maria Muurman
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen Poissa: §69
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela Poissa: §63-69
Antti Lanamäki
Merja Lang Toomas Takala
Bengt Lassus Matias Ekkerhaugen
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen Krista Rantanen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää Poissa: §64-69
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula Poissa: §63-69
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen Petri Seppä
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret, varapuheenjohtaja
Tiiu Pohjolainen Poissa: §63-69
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen Poissa: §63-69
Signe Jauhiainen
Laura Rissanen Jenni Lättilä
Tiina Rytky Esko-Jaakko Lehti
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen Poissa: §63-69
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen Poissa: §63-69
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta Sini Suomalainen
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström