Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


347/2021

 

100 §

Paavalin seurakunnan lausunto Rohkeasti yhdessä -prosessin kysymyksistä

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa Rohkeasti yhdessä -prosessin kysymyksistä.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi lausuntoesityksen kohta kohdalta läpi ja teki siihen pieniä muutoksia.

Päätös

Seurakuntaneuvosto antoi liitteenä olevan lausunnon Rohkeasti yhdessä -prosessista.

 

 

 

Selostus

Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden Rohkeasti yhdessä –prosessi pyrkii turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintaedellytykset merkittävien taloudellisten haasteiden keskellä. Prosessissa on työstetty laaja materiaali ehdotuksia Helsingin seurakuntien työn kehittämisestä ja säästötavoitteista pitkällä tähtäimellä vuoteen 2030 saakka. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi viiden eri työryhmän – Toimintaedellytysten turvaaminen, Seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen työnjako, Henkilöstösuunnitelma, Kiinteistö- ja toimitilastrategia ja Digistrategia – työskentelyn tulokset kokouksessaan 26.8.2021 ja lähetti ne seurakuntiin ja yhteisiin palveluihin lausuntokierrokselle.

Paavalin seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 7.9.23021 työryhmän, johon kuuluivat Kari Kanala, Samuli Korkalainen, Maria Sundman-Juselius, Leila Mäkelä ja Juha Valkeapää, valmistelemaan lausuntoa. Sekä työntekijöillä että seurakuntaneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida Jamboard –alustalla materiaalissa tehtyjä ehdotuksia. Esitykseen on tutustuttu myös Rohkeasti yhdessä –kioskeissa ja asiantuntijaryhmien tekemien videotiivistelmien kautta.

Valmisteluvaliokunta käsitteli työryhmän lausuntoehdotusta kokouksessaan 4.10.2021. Seurakunnan työntekijät kävivät lausuntoehdotuksen läpi kohta kohdalta omassa työntekijäkokouksessaan 6.10.2021, ja heillä oli mahdollisuus tehdä lisäyksiä ehdotukseen.

Seurakuntaneuvostot ja yhteisten palveluiden yksiköt palauttavat lausuntonsa Webropol –lomakkeella 15.10.2021 mennessä.

Lausuntokierroksen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätösehdotukset eri asiakokonaisuuksista yhteisen kirkkovaltuuston ja/tai seurakuntaneuvostojen päätettäväksi niistä asioista, joissa yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ole toimivaltaa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa