Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

347/2021

 

99 §

Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto asettaa kolmejäsenisen Nuorten vaikuttajaryhmän ja valitsee siihen nuorten esittämät edustajat. Vaikuttajaryhmä täydentää itse itseään ja informoi muutoksista seurakuntaneuvostoa.  Seurakuntaneuvosto päättää, millaisten asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen nuoret osallistuvat vaikuttajaryhmän toiminnan alkaessa.

Käsittely

Seurakuntapastori Johanna Toivonen ja seurakunnan nuoret Joonas Hiltunen ja Pia Kärki osallistuivat kokoukseen jo ennen tämän pykälän käsittelyä ja poistuivat kokouksesta seuraavan pykälän käsittelyn aikana.

 

Nuorten vaikuttajaryhmään valittiin Joonas Hiltunen, Eliot Sinisalo ja Pia Kärki. Nuoret osallistuvat tulevaisuudessa selostuksessa lueteltujen asioiden valmisteluun ja toteutukseen. Nuorten ehdotukset tulevat valmisteluvaliokunnan kautta seurakuntaneuvostoon. Lapsivaikutusten arvioinnin hengessä nuoria kuullaan jatkuvasti päätöksenteossa. Nuoret osallistuvat kerran vuodessa seurakuntaneuvoston kokoukseen.

 

Nuoret kertoivat omia kokemuksiaan liittymisestään Paavalin seurakunnan nuorisotyöhön, havaitsemistaan työn kehittämistarpeista ja rovastikunnallisesta nuorisotyöstä. Rippikoulu ja isostoiminta olivat olleet kanava nuorisotyöhön. Lyhytkestoiset työsuhteet ja työntekijöiden vaihdokset ovat häirinneet toimintaan sitoutumista ja kehittämistä. Paavalin seurakunnassa on selkeästi näkynyt kokonaiskirkollinen ongelma: isos- ja apuohjaajatoiminnan jälkeen seurakunnassa ei ole ollut nuorisotyötä nuorille aikuisille. Nuoret eivät ole kiinteästi sitoutuneet rovastikunnalliseen nuorisotaloon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Nuorilla on halu osallistua ja vaikuttaa seurakunnassa. Nuoret ovat tämän hetken seurakunnan ja kirkon olemuksen ja toiminnan peili. Seurakunnan hallinnolla on merkittää vastuu siitä, että nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä kuuluviin. Nuorten ja päättäjien kohtaaminen antaa mahdollisuuden pitkän kokemuksen ja uusien ideoiden ja toimintatapojen väliseen vuoropuheluun.

Kirkkojärjestyksessä Nuorten vaikuttajaryhmät on liitetty osaksi lapsivaikutusten arviointia. Vaikutuksen arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee jotakin asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Ryhmien avulla varmistetaan nuorten äänen kuuluminen seurakunnassa ja varmistetaan nuorten mahdollisuudet osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja ja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. (uusi kirkkojärjestys, 10 luku § 4)

Nuoret voivat ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien asioiden valmisteluun ja toteutukseen:

·         toiminta- ja taloussuunnitelman tekeminen

·         työntekijöiden rekrytointi

·         virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja lakkauttaminen

·         tapahtumien ja leirien järjestäminen

·         seurakunnan tilojen käyttö tai myynti

·         jumalanpalveluksen suunnittelu ja toteutus

·         lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen

Yhteys hallintoon on tärkeää muodostaa säännölliseksi. Nuoret voivat myös edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

Seurakuntapastori Johanna Toivonen on valmistellut nuorten kanssa vaikuttajaryhmän perustamista. Nuoret kertovat omista ajatuksistaan ja toiveistaan seurakunnan toiminnassa ja esittävät jäsenet perustettavaan Nuorten vaikuttajaryhmään.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa