Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 09.09.2021/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


533/2019

 

 

 

 

79 §

Rohkeasti yhdessä - Modigt tillsammans 2023 yhteisen kirkkoneuvoston esitys lausuntokierrokselle II käsittely

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee Rohkeasti yhdessä –valmistelutilanteen tiedoksi.

 

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja esitteli asiaa.

 

Käsittelyn aikana käytettiin 7 puheenvuoroa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.8.2021 250 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1)  käydä tarvittaessa yksityiskohtaisen käsittelyn Rohkeasti yhdessä ehdotuksista 1-70 (löytyy liitteenä dokumentista: perustelevat muistiot)

2) lopullisesta Rohkeasti yhdessä -ehdotuksesta lausuntokierrokselle.

3) osana Rohkeasti yhdessä -ehdotusta hyväksyä kiinteistö- ja toi-mitilastrategian mukaisesti tavoitteeksi toiminnan käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärän vähentämisen 25 % viimeistään vuoteen 2030 mennessä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

4) lähettää kiinteistökannan selvityksen seurakuntiin, yhteisiin työmuotoihin  ja yhteistyökumppaneille lausuntokierrokselle.

5) lausuntokierroksen aikana esitettävistä kysymyksistä.

6) antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Rohkeasti yhdessä –valmistelutilanteen tiedoksi.

 

 

 

Käsittely

Pöydille oli jaettu asian ruotsinnos sekä liite Toimitilat kartalla.

Projektipäällikkö Minnamari Helaseppä sekä yhtymänjohtaja Juha Rintamäki selostivat asiaa.

Päätösehdotuksen 2) ja 3) kohdat muutettiin kuulumaan:

2) lopullisesta Rohkeasti yhdessä -ehdotuksestaan lausuntokierrokselle.

3) osana Rohkeasti yhdessä -ehdotusta kiinteistö- ja toi-mitilastrategian mukaisesti valmistelun tavoitteeksi toiminnan käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärän vähentämisen 25 % viimeistään vuoteen 2030 mennessä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1)  käydä tarvittaessa yksityiskohtaisen käsittelyn Rohkeasti yhdessä ehdotuksista 1-70 (löytyy liitteenä dokumentista: perustelevat muistiot)

2) lopullisesta Rohkeasti yhdessä -ehdotuksestaan lausuntokierrokselle.

3) osana Rohkeasti yhdessä -ehdotusta kiinteistö- ja toimitilastrategian mukaisesti valmistelun tavoitteeksi toiminnan käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärän vähentämisen 25 % viimeistään vuoteen 2030 mennessä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

4) lähettää kiinteistökannan selvityksen seurakuntiin, yhteisiin työmuotoihin ja yhteistyökumppaneille lausuntokierrokselle.

5) lausuntokierroksen aikana esitettävistä kysymyksistä.

6) antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Rohkeasti yhdessä –valmistelutilanteen tiedoksi.

Selostus

Rohkeasti yhdessä tausta

Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden Rohkeasti yhdessä -prosessi pyrkii turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintaedellytykset merkittävien toimintaympäristön muutoshaasteiden keskellä. Rohkeasti yhdessä –aloituspäätöksessä esitettiin prosessille seuraavat kysymykset

• Mikä on yhteinen tahtotila siitä, miten pärjätään jatkossa?

• Mitä tehdään yhdessä yhteisissä työmuodoissa ja mitä taas seurakunnissa?

• Mistä karsitaan ja mitä ei enää tehdä?

• Miten organisoidutaan ja rakennetaan yhteistyön tasoja tai puretaan niitä?

 

Asiantuntijaryhmien ehdotusten ensimmäinen käsittely 17.6.

Rohkeasti yhdessä –prosessia ohjaava yhteinen kirkkoneuvosto sai 17.6.2021 ensimmäistä kertaa käsiteltäväkseen kevään 2021 aikana työskennelleiden toimintaedellytysten turvaamis-, seurakuntien ja yhteisten palveluiden välisen työnjaon, henkilöstösuunnitelma-, kiinteistö- ja toimitilastrategia – sekä digitalisaatioasiantuntijaryhmien ehdotukset strategisiksi linjauksiksi.  Asiantuntijaryhmien työn tuloksena syntyi laaja ehdotuspaketti (70 ehdotusta), joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle seurakuntiin ja yhteisten palveluiden osastoille seuraavan aikataulun mukaisesti:

12.8. YKN hioo lausuntopyynnöille lähtevää kokonaisuutta (ml. esitettävät kysymykset)

26.8. YKN päättää lopullisesta lausuntopaketista

1.9.-15.10. Seurakuntaneuvostot ja yhteisten palveluiden osastot antavat lausuntonsa

21.10. YKN lausunnot tiedoksi ja lähetekeskustelu

4.11. YKN päätösehdotuksen valmistelukeskustelu

25.11. YKN tekee esityksen ja hyväksyy esityksestä oman toimivaltansa puitteissa olevat esitykset

9.12. YKV:ssa YKN:n esitys kirkkovaltuuston toimivallan puitteissa olevista esityksistä

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli 17.6. lausuntopaketin muodosta ja sisällöstä ja antoi siihen muiden muassa seuraavanlaista ohjeistusta. Materiaalipaketti on tärkeää kirjoittaa yhtenäiseksi ja jäsentää ehdotukset numeroinnilla. Tämä helpottaa lausuntokierroksen aikana hahmottamaan olennaiset ehdotukset taustamateriaalista ja antaa paremmat mahdollisuudet viitata Rohkeasti yhdessä -materiaalipaketin eri kohtiin. Lausuntokierroksen kysymysten tulee olla olennaisiin asioihin kiinnittyviä eikä kysymyksiä saa olla liikaa. Pääasioita erotellaan tekstimassasta myös visuaalisesti selkeästi. Lausuttavat asiat ovat väistämättä monimutkaisia ja kompleksisia, mutta lausuntokierroksen tehtävänannossa pitää pyrkiä kohtuullisuuteen. Olennaista on, että seurakunnilla on realistiset edellytykset sitoutua muutosten valmisteluun.

Mietittiin lausuntokierroksen aikataulun mielekkyyttä. Toisaalta tämän lausuntokierroksen aikatauluun on nyt varauduttu koko kevään ajan. Lausuntokierroksen palautteen pohjalta on kuitenkin syytä miettiä seuraavat askeleet tarkasti. Esimerkiksi aikataulua päätösesitysten viemiseksi yhteiseen kirkkovaltuustoon on syytä pilkkoa. Tältä osin tilanne selkeytyy syksyn kuluessa.

Kaikkinensa asiantuntijaryhmien työtä pidettiin onnistuneena ja vaikuttavana. Selkeimpinä kokonaisuuksina erottuivat toimintaedellytysten turvaamis-, kiinteistö- ja toimitilastrategian sekä digitalisaatiosuunnitelman ehdotukset. Työnjaon osalta toivottiin vielä yhteisten palveluiden organisaatiokaavioiden lisäämistä liitteisiin ja eniten odotuksia herätti suunniteltu palvelujen priorisointi. Henkilöstösuunnitelman osalta todettiin, että suunnitelman konkretia on erityisen paljon riippuvainen muiden ryhmien ehdotusten hyväksymisestä.

Kysymykseen asiantuntijaryhmien ehdotusten välisestä koherenssista valmistelijat vastasivat kiinnitetyn erityistä huomiota. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 17.6. sovittiin, että sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet että kirkkoherrat voivat vielä kesän ajan esittää mahdollisia valmistelua koskevia ehdotuksia omilta Teams-kanaviltaan löytyvän yhteisdokumentin kautta.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys lausuntokierrokselle I käsittely 12.8.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi 12.8.2021 kokouksessaan ehdotetusta lausuntopaketista keskustelun, jonka aikana valmistelun todettiin edenneen hyvin. Aikataulun osalta päädyttiin pysyttäytymään alkuperäisessä suunnitelmassa siten, että lausuntokierros toteutetaan 1.9.-15.10. välisenä aikana. Perusteluissa todettiin, että seurakuntaneuvostot ovat voineet tähän hyvissä ajoin varautua ja toisaalta varsinkin talouskysymyksiin liittyvällä päätöksenteolla on välttämätöntä pystyä vaikuttamaan jo vuoden 2023 talousraameihin.

Lausunnonantajien tueksi räätälöityjä Rohkeasti yhdessä –infokioskeja päätettiin lisätä syys-lokakuun taitteeseen siten, että kustakin asiakokonaisuudesta on tarjolla yhteensä kolme kertaa. Virtuaalisilla Rohkeasti yhdessä -kioskeilla on mahdollista tavata asiantuntijaryhmien edustajia ja kysellä lausuntokierroksen ehdotuksista tarkemmin.

Jo tiedossa olevat infokioskit ovat:

30.8 klo. 16.30-18 (Toimintaedellytysten turvaaminen)

1.9 klo. 16.30-18 (Henkilöstösuunnitelma)

3.9 klo. 10-11.30 (Työnjako)

7.9 klo. 16.30-18 (Digisuunnitelma)

8.9 klo. 16.30-18 (Kiinteistösuunnitelma)

10.9 klo. 10-11.30 (Toimintaedellytysten turvaaminen)

13.9 klo. 16-17.30 (Työnjako)

14.9 klo. 12-13.30 (Kiinteistösuunnitelma)

14.9 klo. 16-17.30 (Henkilöstösuunnitelma)

16.9 klo. 16-17.30 (Digisuunnitelma)

xx.9 klo. xx (Toimintaedellytysten turvaaminen)

xx.9 klo. xx (Työnjako)

xx.9 klo. xx (Kiinteistösuunnitelma)

xx.9 klo. xx (Henkilöstösuunnitelma)

xx.9 klo. xx (Digisuunnitelma)

Listaus täydentyy viikolla 34.

Lausuntokierrosta tukemaan on valmisteltu jokaisesta asiakokonaisuudesta myös lyhyet esittelyvideot, joita työntekijät ja luottamushenkilöt voivat hyödyntää lausuntokierroksen ehdotuksiin perehtyessään. Videolinkit ovat jaossa esimerkiksi luottamushenkilöiden verkkopalvelun ja Sinfon kautta.

Yhteisen kirkkoneuvoston lausuntopaketin I:n käsittelyn jälkeen perustelevien muistioiden ja lyhyiden loppuraporttien kokonaisuuksia on ennalta ilmoitetusti vielä muokattu teknisin korjauksin, muutamin vähäisin sisällöllisin täsmennyksin ja korjauksin (henkilöstösuunnitelman korjaukset, digisuunnitelman liiteluettelo), korjattu kiinteistöstrategian kappaleiden esitysjärjestys ilman sisällöllisiä muutoksia ja lisätty liitteisiin toivotut organisaatiokaaviot yhteisistä palveluista. Lisäksi yhteiselle kirkkoneuvostolle etukäteen ilmoitetun suunnitelman mukaisesti perustelevien muistioiden kokonaisuuteen on lisätty kesän aikana valmisteltu ja kiinteistö- ja toimitilastrategiaryhmän käsittelyssä ensi kertaa 16.8. ollut kiinteistöjen selvityssuunnitelma liitteineen. Tätä osuutta koskeva tarkempi selostus löytyy seuraavasta kappaleesta.

Vastaavat muutokset on tehty ruotsinkielisiin versioihin.

 

Kiinteistö-ja toimitilastrategia osana Rohkeasti yhdessä prosessia

Kiinteistö- ja toimitilastrategiaesityksessä on asetettu tavoitteeksi toiminnan käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärän vähentäminen 25 % viimeistään vuoteen 2030 mennessä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kiinteistö- ja toimitilastrategiatyöryhmä koostanut selvityksen, jonka pohjalta asiasta aloitetaan keskustelut seurakuntien ja eri toimijoiden kanssa. Selvitykseen on otettu mukaan kiinteistökannan kokonaisvähennykseen vaadittava kokonaisuus. Selvityksessä mukana olevien kohdetiedot tarkentuvat prosessin aikana. Sen vuoksi selvitys on sisäiseen käyttöön. Kohdekohtaiset muutokset ovat mahdollisia, mutta kokonaisvähennystarpeesta ei tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi voi tinkiä.

Selvityksessä mukana olevien tilojen tilatarpeen osalta tulee toiminnan käyttöön etsiä korvaava tila ja tämän tilan tulee löytyä olemassa olevasta kiinteistökannasta.

Selvitys koskee yhtymän varsinaisen toiminnan tiloja niin seurakuntien käytössä olevien tilojen osalta kuin yhteisessä käytössä olevien tilojen osalta.

Selvitys koostuu toiminnan tilojen sijainti- talous- ja neliömääräisestä tarkastelusta.

Selvityksen tarkoitus on antaa käsitys vähennystarpeen merkityksestä ja mittakaavasta. Tarkempi kohdekohtainen tarkastelu on syytä toteuttaa mm. toiminnan uudelleensijoittelun, kaavoitustilanteen, rakennusteknisen tilan ja talouden kannalta. Lisäksi on otettava huomioon kohteiden korjausvelka ja tulevaisuuden investointitarpeet.

Selvitykseen tarvitaan myös jatkotyöstössä kohdekohtaisesti linjaus mahdollisista myynneistä ja ulosvuokraustuotosta generoituvan kassavirran käytöstä.

 

Ehdotukset lausuntokierroksen kysymyksiksi

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokouksessaan 26.8. lausuntokierrokselle lähtevistä kysymyksistä.  Kysymysten on tarkoitus nostaa esille keskeisiä asioita, joihin lausuntokierroksessa on syytä kiinnittää huomiota. Lausunnonantajien toivotaan erityisesti ottavan perustellen kantaa niihin kysymyksiin ja ehdotuksiin, joihin he toivovat muutoksia.

 

Toimintaedellytysten turvaaminen

1. Vuotuista kokonaismäärärahaa (toimintakate) ehdotetaan leikattavan porrastetusti vuosina 2023, 2026 ja 2029, kulloinkin -8 % aiempaan tasoon nähden. Mahdollistaako porrastettu määrärahaleikkaus rakenteellisten muutosten tekemisen seurakunnassanne / yksikössänne jatkuvaa ”juustohöyläämistä” paremmin? Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä vuoden 2022 aikana tulevien säästövelvoitteiden saavuttamiseksi? Mikäli ette ole valmis ehdotettuun -8 % vähennykseen, minkä näette vaihtoehtoratkaisuksi tarvittavalle talouden tasapainottamiselle? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 1)

2. Onko ehdotus kokonaismäärärahan jaosta mielestänne kokonaisuutena onnistunut? Mikäli ei, mitä toivoisitte siinä muutettavan ja miksi? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 4)

3. Onko ehdotus seurakunnille osoitettavan määrärahan uusista jakoperusteista mielestänne oikeudenmukainen ja käytetäänkö siinä mielestänne oikeita kriteereitä ja painotuksia? Mikäli ei, mitä kohtaa perusteista tulisi mielestänne muuttaa, millä tavalla ja miksi? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 5)

4. Onko ehdotus sisäisten vuokrien uusista määräytymisperusteista mielestänne selkeä ja tasapuolinen? Mikäli ei, miten määräytymisperusteita tulisi mielestänne muuttaa ja miksi? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 6)

 

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen työnjako

5. Palvelevatko yhteistyön teesit muutosprosessia? Mitkä teesit ovat mielestänne tärkeimmät? (liittyy YKN:n ehdotukseen / loppuraportti sivu 12 ”Yhteistyön teesit”)

6. Palvelujen priorisointi: palveluiden priorisointia lähdetään toteuttamaan yhteisten palveluiden osalta jo syksyllä. Prosessi tähtää joidenkin toimintojen vähentämiseen tai jopa kokonaan nykymuodossa tekemättä jättämiseen Helsingin seurakuntayhtymän toimesta. Mitä palveluja olisi erityisen tärkeää seurakuntien näkökulmasta säilyttää yhteisissä palveluissa? (liittyy YKN:n ehdotukseen / loppuraportti sivu 11 ”Toimenpiteet, aikataulut ja mittarit”)

7. Toimenpide-ehdotukset: Ovatko toimenpide-ehdotukset mahdollisia toteuttaa annetun aikataulun mukaan? Halutaanko lisäyksiä/muutoksia toimenpide-ehdotuksiin? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 11-23)

Henkilöstösuunnitelma

8. Millä priorisoinneilla/ toimenpiteillä edistetään parhaiten vuoden 2023 tavoitteiden toteutumista? Ehdotettu -8 % toimintakatteen leikkaus edellyttää väistämättä myös henkilöstökulujen vähentämistä. Mitä näkökulmia tässä tulisi erityisesti ottaa huomioon? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)

9. Mitkä toimenpiteistä palvelevat parhaiten strategialähtöisen henkilöstösuunnittelun onnistumista? Mitkä olisivat ne riittävät resurssit, joita muutoksen johtamiseen tulisi suunnata? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)

10. Toimenpide-ehdotukset: Ovatko toimenpide-ehdotukset mahdollisia toteuttaa annetun aikataulun mukaan? Halutaanko lisäyksiä/muutoksia toimenpide-ehdotuksiin? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 24-49)  

Kiinteistö- ja toimitilastrategia

11. Mitä mahdollisia muutoksia / lisäyksiä laadittuun kiinteistö- ja toimitilastrategiaan tulisi mielestänne tehdä? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 50-60)  

12. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston selvityslistan mukaiset luopumiset toteutetaan, mitä käyttäjän näkökulmia on otettava huomioon? Mitä mahdollisia ongelmia näette toimintojen siirtämisessä seurakuntayhtymän omistamiin toisiin tiloihin? Mikä omien kiinteistöjen ja toimitilojen merkitys on digitalisoituvassa yhteiskunnassa? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 50 ja 51)  

13. Kuinka tärkeänä pidätte rippikoulujen järjestämistä omissa leirikeskuksissa? Voidaanko ajatella, että leirit järjestettäisiin aina vaihtuvassa paikassa, vai onko omalla leirikeskuksella rippikouluprosessin kannalta itseisarvoa? (liittyy YKN:n ehdotukseen nro 58)

Digistrategia

14. Digistrategian tavoitetilaa on lähestytty neljästä näkökulmasta ja niiden pohjalta on johdettu kymmenen digitavoitetta eli digikäskyä. Puuttuuko jokin oleellinen Helsingin seurakuntayhtymän digitalisaation tavoite määritellyistä neljästä näkökulmasta tarkasteltuna? Jos kyllä, mikä tavoite puuttuu ja millä toimenpiteillä tavoitteen saavuttamista voitaisiin edistää? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)

15. Onko jokin määritellyistä tavoitteista sellainen, että se ei ole tarpeellinen tai se ei ehkä kuulu tälle strategiakaudelle (2021-2026)? Miksi? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)

16. Kymmenelle digikäskylle on yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa kehitetty toimenpiteitä, jotka on aikataulutettu strategia-aikajänteelle. Puuttuuko jostakin tavoitteesta jokin tärkeä toimenpide, jolla voitaisiin vielä edistää ko. tavoitteen saavuttamista? (liittyy YKN:n ehdotuksiin nrot 62-71)

 

Yleistä

17. Mitä muita asioita haluaisitte nostaa lausunnossanne esiin?

 

Liitteet

15

Rohkeasti yhdessä Perustelevat muistiot

16

Rohkeasti yhdessä Loppuraportti

17

Modigt tillsammans Motiverande promemorior

18

Modigt tillsammans slutrapport

19

KYSYMYKSET lausuntokierrokselle

20

FRÅGOR för remissbehandlingen

21

Rohkeasti yhdessä -asiantuntijaryhmien liitteet

22

Rohkeasti yhdessä -tavoitetila 18.3.2021

23

Modigt tillsammans -målbild 18.3.2021

24

Rohkeasti yhdessä kiinteistökannan selvityskohteiden selvittäjä1

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa