Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

447/2021

 

66 §

Seurakunnan talouden säästöohjelman seuranta, henkilöstökulujen muutokset 2021 ja päivitetty alijäämävelan takaisinmaksun ennustelaskelma vuosille 2021-2025

 

Päätösehdotus

 

·         Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan talouden säästöohjelman toteutumisen seurantaraportti 1.1.-31.8.2021 (liite 1).

·         Merkitään tiedoksi henkilöstökulujen muutokset ja säästöt v. 2021 (liite 2)

·         Merkitään tiedoksi viisi eri ennustetta Töölön seurakunnan alijäämävelan takaisinmaksusta 2021–2025 (liite 3).

·         Merkitään tiedoksi kokouksessa käytävä yleiskeskustelu asiasta.

 

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

 

Selostus

Seurakuntaneuvostossa päätetyn mukaisesti on kuluvan vuoden aikana toteutettu talouden sopeuttamis- ja säästöohjelmaan, joka on edennyt suunnitellusti (liite 1 Säästöohjelman seurakuntaraportti 1.1.-31.8.2021). Yhden miljoonan euron säästötavoitteesta on 31.8. mennessä toteutunut 826.500 € eli 82,7 % ja jo tehtyjen säästöpäätöksien kustannusvaikutus on 969.000 € eli 96,9 %.

 

Henkilöstökulujen muutoslaskelmassa v. 2021 (liite 2 Henkilöstökulujen muutokset ja säästöt vuonna 2021) on selkeästi nähtävissä ns. luonnollisen poistuman vaikutus henkilöstökulujen säästöihin, joita kertyy vuonna 2021 vähintään 352.000 €.

 

Alijäämävelan takaisinmaksuennusteen (liite 3 Viisi eri ennustetta alijäämävelan takaisinmaksusta vuosina 2021–2025) keskeiset peruslähtökohdat ovat seuraavat:

Ennusteet on päivitetty kuluvan tilikauden 2021 osalta jo päätettyjen säästötoimenpiteiden (n. 969.000 €) mukaisesti. Ennusteet on päivitetty laaditun vuoden 2022 talousarvioesityksen tasoon ja vuodet 2023-2025 noudattavat vuoden 2022 talousarvion tasoa toimintakulujen ja henkilöstösuunnitelman osalta. Toimintakulut eivät sisällä seurakunnallisen toiminnan uusia avauksia.

 

Ennusteiden eri versiot muodostuvat kuluvan tilikauden turistityön ja konserttitoiminnan toimintatuottojen eri toteumatasoista; 25 %, 10 % ja 5 % verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Tilikaudelta 2020 on siirtynyt kuluvalle tilikaudelle 2021 alijäämää 1,21 M€.

 

Lisäksi on laadittu rinnalle ennusteet, mikäli testamenttivarallisuutta käytetään alijäämän kattamiseen vuonna 2022 turistityön ja konserttitoiminnan toimintatuottojen jäädessä kuluvana tilikautena 10 %:n tai 5 %:n tasoon talousarvion 2021 tasosta. Testamenttivarallisuuden käyttö alijäämän kattamiseen perustuu osaltaan jo aikaisemmin seurakuntaneuvoston hyväksymän testamenttivarallisuuden käytön tasoon.

 

Aikaisemmin hyväksytystä testamenttivarojen käyttösuunnitelmasta jää kuitenkin käyttämättä 325.600 €. Ennusteissa tämä jo hyväksytty testamenttirahoitus tuloutettaisiin käyttötalouteen tilikaudella 2022 alijäämän kattamiseen. Testamenttivarallisuutta hyödyntävissä ennusteissa seurakunnan käyttötalouteen tuloutettaisiin tilikaudella 2022 alijäämän kattamiseen edellä mainitun lisäksi 174.400 € (5 % ennuste).

 

Näin menetellen alijäämävelka saadaan maksetuksi vuoden 2025 loppuun mennessä, jolloin puskuriin kertyy ennusteen mukaan ylijäämää n. 467.000 €. Kumulatiivinen alijäämä on korkeimmillaan n. 3,0 M€ vuoden 2021 lopussa. Tilikauden 2022 tulos olisi n. 75.000 € ylijäämäinen.

 

Ennusteen mukaiset testamenttituloukset mahdollistaisivat vuosina 2022–2025 noin 2 % vuosittaisen poikkeaman menokehyksestä, euroissa tämä on noin 116.000–120.000 €/vuosi. Ennusteen mukaisilla testamenttituloutuksilla kumulatiivisen alijäämän taso ei nousisi yli 3 M€.

 

Toimintatuotot on laskettu samoin perustein kuten aikaisemmin, ml. vierailumaksulipun hinnan nostaminen vuoden 2023 alussa, á 5 €/lippu. Syyskauden 2021 kuluessa seurakuntaneuvosto voi ottaa tarkasteluun sen, tulisiko vierailumaksun hintaa nostaa 5 €/lippu jo ennen vuotta 2023, esimerkiksi 1.5.2022 lukien. Tällöin laskennallinen lisätulo vuonna 2022 olisi noin 260.000 €.

Turistien vierailumäärät Temppeliaukion kirkolla ovat suunnitelmassa arvioitu kuten aikaisemmin eli vuonna 2022: 50 %, 2023: 90 % ja vuosina 2024–2025: 100 % vuoden 2019 kävijämäärän tasosta.

 

Ennusteissa negatiivinen tilikauden tulos kuvaa tilikauden ylijäämää. Tilikaudet olisivat ylijäämäisiä mahdollisen testamenttituloutuksen ansiosta jo vuodesta 2022 alkaen.

 

Liitteet

18

Säästöohjelman seurantaraportti 1.1.-31.8.2021 Töölön srk

19

Henkilöstökulujen muutokset ja säästöt 2021

20

Viisi eri ennustetta alijäämävelan takaisinmaksusta vuosina 2021-2025 Töölön srk

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa