Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

412/2020

 

100 §

Lausuntopyyntö Rohkeasti yhdessä 2023 tavoitetilaehdotuksesta

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.9. lähettää Rohkeasti yhdessä kevään 2020 keskustelujen koosteen ja tavoitetilaehdotuksen seurakuntaneuvostoille ja yhteisten palveluiden yksiköille lausuntoa varten (liite 3). Lausunnot pyydetään palauttamaan marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Keskeisenä tavoitteena koko Rohkeasti yhdessä –prosessissa on talouden tasapainottaminen ja tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen. Tähän tähtäävät niin yhteisten palveluiden ja seurakuntien työnjaon selkeyttäminen, rakenneratkaisujen selvittäminen kuin alueellisen kiinteistösuunnitelman laatiminenkin. Kevään 2020 työskentelyissä kerättiin yhteisen tavoitetilan pohja-aineisto, josta laadittiin liitteessä 4 oleva kooste ja ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi (s.10–12).

Ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi

Koko ehdotus löytyy liitteen 3 sivuilta 10–12. Tässä kootusti pääkohdat:

- Arvot: ”Usko, toivo ja rakkaus” ohjaavat kirkon ja sen seurakuntien arjen toimintaa ja päätöksentekoa. (Arvot tulevat kirkon uudesta strategiasta).

- Tunnuslause: ”Rohkeasti kristitty –Modigt kristen”

- Tavoitetila: ”Vuonna 2026 Helsingin seurakunnat ovat kaupungin merkittävimpiä ja laadukkaimpia hengellisen tuen, kohtaamisen ja auttamisen yhteisöjä. Seurakunnat toimivat alustana mahdollistaen seurakuntalaisille entistä aktiivisemman toimijuuden yhteiseksi hyväksi. Kirkko on helsinkiläisille niin merkityksellinen, että vähintään puolet helsinkiläisistä haluaa kuulua siihen. Seurakunnat ovat elinvoimaisia, avoimia, yhteistyöhakuisia, ulospäinsuuntautuneita, vastuunsa ympäristöstä tuntevia sekä paikallisuutta edistäviä ja helsinkiläisten tarpeisiin vastaavia kristillisiä yhteisöjä. Nopeankin muutoksen keskellä Helsingin seurakunnat ovat rohkeita ja uudistumiskykyisiä kestävien arvojensa pohjalta. Seurakunnat toimivat heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi niin lähellä kuin kaukana. Seurakunnat edistävät yhdenvertaisuutta ja kaikkia ihmisiä arvostavaa kohtelua. ”

Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi

”Kaikkien näiden toimenpiteiden taustalla on ymmärrys siitä, että kirkon luovuttamaton perusta ja ominaispiirre on evankeliumi ja sen julistus. Tämä erottaa meidät kaikista muista kaupungin toimijoista ja on suurin vahvuutemme. Teemme työtämme rukoillen. Tehtävämme on määritelty lähetyskäskyssä. Kirkon tulee julistaa rohkeasti Sanaa ja uskoa itse siihen, mitä se julistaa.” Tätä pyritään toteuttamaan seuraavasti:

- Vahvistamme keskinäistä arvostusta ja luottamusta.

- Selkeytämme seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjakoa.

- Edistämme työvoiman yhteiskäyttöä, työnkiertoa ja henkilöstövaihtoa.

- Panostamme strategisen osaamisen johtamiseen.

- Vahvistamme tiedolla johtamisen käytäntöjä.

- Kehitämme sähköistä asiointia.

- Pidämme talouden tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset.

- Selvitämme vaihtoehtoisia rakennemalleja.

- Luomme alueellisen kiinteistöstrategian syksyn 2020 aikana.

- Edistämme kaikkia edellä mainittuja toimenpiteitä erityisesti erilaisin Tilannehuone-työskentelyin.

Käsittelemme asiaa johtoryhmässä 7.10. Neuvoston jäsenet voivat kommentoida tavoitetilaa lähettämällä sähköpostia sihteerille viimeistään 22.10. Lausuntoesitys käsitellään seurakuntaneuvoston kokoukseen 2.11.

 

Liitteet

3

Liite 3. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 10.09

4

Liite 4. Kevään 2020 RY-keskustelujen kooste ja ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi (YKN 10.9

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa