Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 290

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

92/2020

 

290 §

Alueviestijämallin jatkaminen ja laajentaminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1.    merkitä tiedoksi kolmen alueviestijän määräaikaiset tehtävät:

a.    idän alueviestijä Outi Jaakkolan määräaikaisen tehtävän 1.1.2021–30.6.2022. Määräaikaisuuden perusteena on Rohkeasti yhdessä -mallin mahdollisesti tuomat muutokset idän seurakuntien väliseen yhteistyöhön. Jaakkolan nykyinen työsuhde on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Idän neljä seurakuntaa, Herttoniemi, Mikael, Roihuvuori ja Vartiokylä, ovat yksimielisesti jatkon kannalla ja kertovat hyötyneensä merkittävästi Jaakkolan työstä. Kustannuslisä yhteiseen viestintään: 24 000 eur (2021) ja 12 000 eur (1–6/2022).

b.    Kallio–Paavali–Tuomiokirkkoseurakunnan eli itäisen/eteläisen kantakaupungin alueviestijän määräaikaisen tehtävän 1.9.2021–30.6.2022, mikäli alueen seurakunnat tekevät vastaavan päätöksen. Nykyinen määräaikainen tehtävä päättyy 31.8.2021. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä Rebekka Naatus vuoden 2020 loppuun asti. Kustannuslisäys yhteiseen viestintään on 8 000 eur (9–12/2021) ja 12 000 eur (1–6/2022).

c.    yhden uuden alueviestijän määräaikaisen tehtävän perustamisen vuoden 2021 aikana edellyttäen, että löytyy alueviestijäyhteistyöstä kiinnostuneita seurakuntia. Kriteerit ja pelisäännöt on määritelty johtoryhmän kokouksessa 24.10.2019. Tämä alueviestijä sijoittuisi joko Huopalahden rovastikuntaan, Malmin rovastikuntaan tai läntiseen kantakaupunkiin (Lauttasaari–Töölö). Kustannusvaikutus yhteiseen viestintään max 24 000 eur (2021) riippuen siitä, milloin alueviestijä aloittaa.

2.    varautuu laajentamaan alueviestijämallia vuonna 2022 loppuihinkin rovastikuntiin 1–2 alueviestijällä riippuen Rohkeasti yhdessä –prosessin tuloksista, jonka yhteydessä päätetään myös vanhojen alueviestijöiden mahdollisista vakinaistamisista yhdessä seurakuntien kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntien välisen yhteistyön lisääntyessä yhdessä tehtävän viestinnän merkitys kasvaa. Ns. alueviestijämalli on osoittanut tehonsa kaikissa kolmessa nyt käynnissä olevalla yhteistyössä. Myös syyskuun 2020 kirkkoherrainkokous kannatti alueviestijämallia.

Alueviestijöiden rahoittaminen 2021: Viestintäpalvelujen kehyksessä on jo varattu aiemmin päätetyt palkkaeurot ruotsinkielisten seurakuntien informatörille (pysyvä työsuhde) ja Kallio–Paavali–TK-seurakunnan alueviestijälle elokuun 2021 loppuun (määräaikainen työsuhde). Kirkko ja kaupunki -median uusi sopimus harventuvine ilmestymisaikatauluineen tuo mediatoimituksen kehykseen Helsingin osalta noin 65 000 euron säästöt, jotka vuoden 2021 talousarvioissa oltaisiin siirtämässä Viestintäpalveluiden kehykseen nimenomaan alueviestijöitä varten. Tämä raha mahdollistaisi päätösehdotuksen kohtien a), b) ja c) toteutuksen.

Oheisessa PowerPoint-liitteessä on analyysia tarkemmista kustannusvaikutuksista sekä alueviestijämallista.

Johtoryhmä päätti 24.10.2019, että

1) alueviestijän palkkaamisen edellytyksenä on, että järjestely hyödyttää kyseisiä seurakuntia mahdollisimman paljon ja tuottaa synergiaetua. Esittelyn mukaisesti yhtymän osuus alueviestijän palkkakustannuksista on sitä suurempi mitä useampi seurakunta on mukana.

2) alueviestijämallia esitellään kirkkoherrainkokouksessa ja samalla selvitetään mitkä seurakunnat ovat kiinnostuneita.

3) johtajisto selvittää rahoitusmahdollisuuksia, jos uusia alueviestijöitä palkataan enemmän kuin yksi vuonna 2020.

4) uudet hankkeet tehdään aina määräaikaiseksi (korkeintaan 1,5 vuotta), jotta päätös yhteisen resurssin pysyvyydestä tehdään vasta kun seurakunnat ovat saaneet käytännön todisteita.

Liitteet

15

Alueviestijöiden kustannuksista

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa