Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

102/2020

 

276 §

Valokuvauspalveluiden hankkiminen Kirkko ja kaupunki -median käyttöön

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä vuosiksi 2021–2022 puitesopi-muksen Kirkko ja kaupungin valokuvauspalveluiden hankkimisesta Saku Soukan, Sirpa Päivisen, Antti Rintalan (Kulttuuriosuuskunta Kuokka), Ville Palosen, Joonas Brandtin (Osuuskunta Lilith), Laura Riihelän (Pictures by Laura), Jani Laukkasen, Jussi Helttusen, Esko Jämsän ja Joonas Vohlakarin kanssa. Hankinta sisältää myös optio-oikeuden vuosille 2023 ja 2024. Päätös option mahdollisesta käyttöönotosta tehdään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Painettua Kirkko ja kaupunki -lehteä julkaistaan sopimuskaudella noin 20 kertaa vuodessa. Sopimuskauden ensimmäinen numero ilmestyy 14.1.2021. Lehden osoitteellinen kokonaisjakelu on noin 340 000 kappaletta. Lehti ilmestyy kolmena osittain erilaisena paikallisversiona, joilla on erikokoinen painos (Helsinki 190 000 – Espoo+Kauniainen 80 000 – Vantaa 70 000).

Kirkko ja kaupunki -verkkomedian osoite on kirkkojakaupunki.fi. Sivustolla julkaistaan uutta sisältöä joka päivä. Yhteensä juttuja julkaistaan vuodessa noin 1 400. Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana sivustolla kävi viikossa keskimäärin 46 500 eri kävijää. Kirkko ja kaupunki on aktiivisesti läsnä myös eri sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, Soundcloudissa ja YouTubessa. Aineistoa tehdään ja versioidaan eri alustoille, ja juttujen ja valokuvien lisäksi käytetään videota ja audiota.

Kirkko ja kaupunki -media vaalii korkeatasoista kuvajournalismia sekä paperi- että verkkolehdessään ja sosiaalisen median kanavissaan. Kirkko ja kaupungin kuvan kriteereinä ovat kuva-aiheen käsittelyn näkemyksellisyys eli idean ymmärtäminen ja oivaltava välittäminen, hyvä tekninen laatu ja nopea kuvankäsittely. Kuvaajalla on oltava valmius ottaa kuvaustehtävä vastaan nopeallakin aikataululla. Kirkko ja kaupungin kuvaajalla on oltava riittävä käsitys kirkon ja seurakuntien toiminnasta. Hänellä on tuore ja ennakkoluuloton näkemys uskonsisältöjen ja kirkon elämän kuvittamisesta. Hyvä pääkaupunkiseudun tuntemus on kuvaajalle tarpeen.

Hankittavat kuvat ovat myös Kirkko ja kaupunki -mediaa julkaisevien seurakuntayhtymien ja seurakuntien käytettävissä niiden verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Koska mediamaailma muuttuu koko ajan ja kuvatarpeet saattavat muuttua nopeastikin, kuvauspalveluiden hankinta päätettiin toteuttaa kahden vuoden ja kahden tarvittaessa yksittäin käyttöön otettavan optiovuoden laajuisena. Hankinnan kokonaisarvoksi arvioitiin 120 000 euroa, alv 0%, koko nelivuotiselta sopimuskaudelta, mikä ylittää kansallisen kilpailutuksen rajan muttei EU-tasoisen kilpailutuksen rajaa. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinta toteutetaan puitesopimuksena siten, että kelpoisten tarjoajien joukosta valitaan 10 valokuvaajan pooli, josta Kirkko ja kaupunki -median toimitus ostaa kuvauspalveluita tarvitsemassaan määrin.

Tarjouspyyntö julkaistiin 31.8.2020. Kysymysten viimeinen jättöpäivä oli 15.9.2020, kysymyksiä esitettiin yhdeksän ja niihin vastattiin Tarjouspalvelu.fi-sivustolla 17.9.2020 mennessä. Tarjousten piti olla jätettynä 24.9.2020. Tarjouskilpailuun tuli 15 tarjousta, jotka täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset niiltä osin kuin niitä edellytettiin. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset pyydettiin vain valittavaksi ehdotettavilta tarjoajilta. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnasta saa korkeintaan 60 pistettä ja laadusta korkeintaan 40 pistettä. Hinnaltaan halvin sai täydet hintapisteet, ja muiden tarjoajien hinta suhteutettiin halvimpaan hintaan. Laatua arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, miten hyvin kuvaajan työ ja ote soveltuvat Kirkko ja kaupunki -median käyttöön (max 20 pistettä) sekä kuvien taiteellisiin arvoihin (max 12 pistettä). Videotyöskentelystä saattoi saada maksimissaan kahdeksan lisäpistettä, mutta videoesimerkin puuttuminen ei sulkenut tarjoajaa ulos kilpailusta.

Kilpailu oli korkeatasoinen ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Kirkko ja kaupungin työryhmä on ehdottanut, että Kirkko ja kaupungin kuvaajapooliin valitaan tarjoajista 10 eniten pisteitä saanutta:

1. Saku Soukka (90 / 100 pistettä)

2. Sirpa Päivinen (83,957 / 100 pistettä)

3. Antti Rintala, Kulttuuriosuuskunta Kuokka (83,429 / 100 pistettä)

4. Ville Palonen (81 / 100 pistettä)

5. Joonas Brandt, Osuuskunta Lilith 80,755 / 100 pistettä

6. Laura Riihelä, Pictures by Laura (79 / 100 pistettä)

7. Valokuvaaja Jani Laukkanen (74,353 / 100 pistettä)

8. Jussi Helttunen (72,571 / 100 pistettä)

9. Esko Jämsä (72,416 / 100 pistettä)

10. Joonas Vohlakari (71 / 100 pistettä)

----------

11. Mika Nuorva (70,989 / 100 pistettä)

12. Vilja Harala (70,571 / 100 pistettä)

13. Marianna Siitonen (68,571 / 100 pistettä)

14. Liisa Huima (67 / 100 pistettä)

15. Valokuvaaja Leena Koskela (54,571 / 100 pistettä)

 

Hankintaa koskeva sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjousten vertailu liitteenä.

Liitteet

33

LIITE Kooste Kuvauspalveluiden osto Kirkko ja kaupunki -medialle

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa