Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

102/2020

 

275 §

Kirkko ja kaupunki -median ilmoitusten myynti, valmistus, taitto ja laskutus

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä Kotimaa Oy:n kanssa sopi-muksen Kirkko ja kaupunki -median ilmoitusten myynnistä, valmis-tuksesta, taitosta ja laskutuksesta vuosiksi 2021–2022. Hankintaan kuuluu lisäksi optio vuosille 2023–2024. Option mahdollinen käyttöön-otto ratkaistaan erikseen.

Käsittely

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Rolf Steffansson poistui esteellisenä, koska hän kuuluu Kotimaa Oy:n hallitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Painettua Kirkko ja kaupunki -lehteä julkaistaan sopimuskaudella noin 20 kertaa vuodessa. Sopimuskauden ensimmäinen numero ilmestyy 14.1.2021. Lehden osoitteellinen kokonaisjakelu on noin 340 000 kappaletta. Lehti ilmestyy kolmena osittain erilaisena paikallisversiona, joilla on erikokoinen painos (Helsinki 190 000 – Espoo+Kauniainen 80 000 – Vantaa 70 000).

Kirkko ja kaupunki -verkkomedian osoite on kirkkojakaupunki.fi. Verkkomedian käyttäjät ovat lukemistutkimusten mukaan suurelta osin eri ihmisiä kuin printtimedian lukijat. Verkkosivusto on responsiivinen eli skaalautuva. Sivustolla julkaistaan uutta sisältöä joka päivä. Yhteensä juttuja julkaistaan vuodessa noin 1 400. Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana sivustolla kävi viikossa keskimäärin 46 500 eri kävijää. Kirkko ja kaupunki on aktiivisesti läsnä myös eri sosiaalisen median kanavissa. Aineistoa tehdään ja versioidaan eri alustoille, ja juttujen ja valokuvien lisäksi käytetään videota ja audiota. Kirkko ja kaupunki -verkkomedian käyttäjistä noin 70 prosenttia seuraa sitä mobiililaitteista. Useat verkkomedian käyttäjistä myös jakavat sisältöjä aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavissaan.

Tällä hetkellä kirkkojakaupunki.fi-sivustolle sijoitetaan mainoksia ns. paraatipaikalle eli välittömästi sivuston ylänavigaation alle (desktop ja mobiili), ja sivupalkkiin (desktop). Tulevaisuudessa mainospaikkoja voidaan luoda lisää esimerkiksi artikkelien sisään. Sivuston mainoksia ei käsitellä toimituksessa, vaan ne tulevat sivustolle automaattisesti ilmoitushankkijan mainonnanhallintajärjestelmästä.

Tarjouspyyntö julkaistiin 3.9.2020. Kysymysten viimeinen jättöpäivä oli 24.9.2020. Yhtään kysymystä ei jätetty. Tarjousten piti olla jätettynä 5.10.2020. Tarjouskilpailuun tuli yksi tarjous, joka täytti tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset niiltä osin kuin niitä edellytettiin. Valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että pienimmästä pyydetystä provisioprosentista saa korkeintaan 70 pistettä ja laadusta korkeintaan 30 pistettä. Laadun arvioinnin osa-alueet olivat ilmoitusmyynnin kokemus ja prosessin varmuus (maksimi 15 pistettä), ehdotus kohderyhmistä, joille ilmoituksia markkinoidaan (maksimi 10 pistettä) ja esimerkeillä osoitettu osaaminen ilmoitusten valmistuksessa ja taitossa (maksimi 5 pistettä).  Koska tarjouskilpailuun tuli yksi tarjous, vertailua ei tarvinnut tehdä.

Kirkko ja kaupungin työryhmä esittää kantanaan että sopimus Kirkko ja kaupunki -median ilmoitusten myynnistä, valmistuksesta, taitosta ja laskutuksesta tehdään Kotimaa Oy:n kanssa. Sopimus vastaa hintatasoltaan Kirkko ja kaupungin nykyistä sopimusta ilmoitusten myynnistä. Sopimuksen vuotuinen arvo on noin 350 000 euroa, alv 0%.

Hankintaa koskeva sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa