Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 273

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

531/2020

 

273 §

Yhteisen seurakuntatyön johtosäännön hyväksyminen ja lausunnon pyytäminen seurakuntaneuvostoilta

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    osaltaan hyväksyä yhteisen seurakuntatyön johtosäännön, joka korvaa yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2008 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön johtosäännön;

2)    pyytää johtosäännöstä seurakuntaneuvostojen lausunnot 31.1.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on 12.12.2019 369 § päättänyt yhteisen seurakuntatyön uudesta organisaatiomallista ja johtamisjärjestelmästä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on tämän pohjalta työstänyt yhteiselle seurakuntatyölle uuden johtosääntöluonnoksen, jonka sääntötyöryhmä on hyväksynyt 4.9.2020.

Voimassa olevassa seurakuntayhtymän hallinnon johtosäännössä (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 6.10.2016) määrätään yhteisen seurakuntatyön johtamisesta seuraavaa:
9 § ... ”Kirkkoherrainkokouksen osallistumisesta yhteisen seurakuntatyön johtamiseen määrätään yhteisen seurakuntatyön johtosäännössä.”

Johtosääntöluonnoksen kohtaan 1.3 ”Organisaatio ja johtaminen” on jätetty näkyviin kolme valmistelussa esillä ollutta mallia (A-B-C), joilla kirkkoherrainkokouksen osallistuminen yhteisen seurakuntatyön johtamiseen voidaan järjestää. Sääntötyöryhmän näkemyksen mukaan vaihtoehto B olisi käytännössä toimivin vaihtoehto.  

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto yhteisten työmuotojen johtosäännöstä ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa.

 

Liitteet

32

Yhteisen seurakuntatyön johtosääntö 4.9.2020

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa