Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

419/2020

 

8 §

Rohkeasti yhdessä -työskentelyn tilannekuvan päivittäminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto

1) merkitsee tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän eri toimijoiden parissa tammi-helmikuun 2020 aikana käytävän keskustelun yhteisistä teemoista sekä tammikuun 2020 tilannekuvan sekä

2) osallistuu yhteisen tavoitetilan tekemiseen vastaamalla esittelyssä oleviin kysymyksiin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Rohkeasti yhdessä on Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden seuraavien kahden vuoden strategiatyöskentelyn otsake.

Alkavan työskentelyn tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä luoda kestävä pohja kirkon merkittävälle läsnäololle Helsingissä myös 2030-luvulle mentäessä.

 

Tammi-helmikuun keskusteluteema

Tammi-helmikuussa Helsingin seurakuntayhtymän eri toimijat pohtivat ”Miksi kirkko on läsnä tämän päivän helsinkiläiselle? Mikä on seurakunnan ja yhtymän yhteisten palvelujen rooli tässä?” -teeman ja jo annettujen ehdotusten valossa seuraavia kysymyksiä (suluissa luetellaan, keiltä vastauksia erityisesti toivotaan):

 

1.                     Mikä kirkon vahvuus ja/tai luovuttamaton ominaispiirre erottaa meidät muista kaupungin toimijoista? Mikä on kirkon olemassaolon syy Helsingissä? (Kaikki)

2.                     Minkälaiset ratkaisut helpottaisivat työvoiman yhteiskäyttöä useamman eri seurakunnan kesken? (Kirkkoherrat, Yhteinen seurakuntatyö)

3.                     Kirkkoherranvirastojen sijaan olisi mahdollista perustaa seurakuntalaisten asioinnin palvelukeskus, joka voisi olla:

   a) koko Helsinkiä palveleva

   b) rovastikunnallinen

   c) oman seurakunnan

   d) muu, mikä? (Kirkkoherrat, HaO, Kito/hautapalvelut)

Kirkkoherroilta kysytään edelleen, mitkä palvelut olisi syytä hoitaa:

a) jatkossakin seurakunnissa?

b) rovastikunnallisessa yhteistyössä?

c) yhtymässä keskitetysti?

4.                     Mitä opittavaa jo käyttöön otetun hautaportaalin kehittämis- ja käyttökokemuksista on kehitettäessä seuraavaksi kaste- ja vihkitoimituksiin liittyviä digitaalisia palveluja? (Kirkkoherrat, yhteinen seurakuntatyö, Kiinteistöosasto/hautapalvelut, seurakuntien työyhteisöt)

5.                     Seurakuntien palautteessa mainitaan olemassa olevat päällekkäisyydet seurakuntien tekemän työn ja yhteisten palvelujen välillä.  Mitä nämä päällekkäisyydet ovat ja kuinka tehtävien hoito tuli jatkossa tarkoituksenmukaisemmin ratkaista? Löytyykö seurakuntayhtymästä yhteisiä palveluita, jotka olisi mahdollista joko osittain tai kokonaan lopettaa? (Kaikki)

6.                     Mitä muuta olisi syytä tehdä jatkossa yhdessä paremmin? (Kaikki)

 

Vastaukset kysymyksiin annetaan kokouskutsussa olleen linkin kautta. Vastauslinkki on auki 15.3. saakka. 

Käsittelyn yhteydessä seurakuntaneuvosto voi käydä keskustelun tilannekuvan koonnista ja tammi-helmikuun teemakysymyksestä.

Liitteet

15

Rohkeasti yhdessä yleisesittely tammi 2020

16

Tilannekuva tammikuu 2020

17

Seurakuntayhtymän perussääntö

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa