Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

522/2020

 

163 §

Viranhaltijapäätösten käsittely kesällä 2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kesäajan viranhaltijapäätösten käsittelyä koskevan ohjeistuksen.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan viranhaltijoille ohjesäännön 11 §:ssä delegoidun päätösvallan nojalla tehdyt viranhaltijapäätökset toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä ja tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi sen seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajan on ilmoitettava asian ratkaisseelle viranhaltijalle viiden päivän kuluessa, jos hän aikoo saattaa ratkaisun yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Jos yhteinen kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja siirtää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, siirtämisestä tulee ilmoittaa asianomaiselle johtokunnalle tai viranhaltijalle viimeistään siinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa päätös on saatettu yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston kokousten väli on normaalia pitempi, siirtämisestä tulee ilmoittaa päätöksen tehneelle johtokunnalle tai viranhaltijalle viiden päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva ilmoitus tai päätösluettelon ote on saatettu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.

 Tämän ohjesäännön määräyksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokousten kesätauon aikana tehtyjen viranhaltijapäätösten luettelot toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle kerran viikossa.    Luetteloiden toimituspäivä on torstai, jolloin luettelot lähetetään puheenjohtajalle sähköpostitse suoraan kultakin yhteisten palveluiden osastolta erikseen. Yhtymänjohtajan viranhaltijapäätökset lähetetään puheenjohtajalle keskitetysti asianhallinnasta. Puheenjohtaja voi pyytää tarvittaessa koko viranhaltijapäätöksen nähtäväkseen.

Viranhaltijapäätöksestä voi lähettää tiedoksiannon, kun puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei hän siirrä päätöstä yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Tiedoksiannon jälkeisen oikaisuvaatimusajan kuluttua päätös on lähtökohtaisesti täytäntöönpanokelpoinen.

Yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ole siirto-oikeutta yllä todetulla tavalla kesän aikana tehtyihin ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymiin viranhaltijapäätöksiin. Päätökset tuodaan kuitenkin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 13.8.2020.

Yhteisen kirkkoneuvoston syksyn ensimmäiseen kokoukseen tuodaan tiedoksi myös ne päätökset, joiden osalta yhteinen kirkkoneuvosto on jo etukäteen päätöksellään 29.8.2019 § 245 päättänyt olla käyttämättä siirto-oikeutta. Näitä päätöksiä ei tarvitse saattaa myöskään kesäaikana puheenjohtajalle siirto-oikeuden harkitsemista varten

 

 

Liitteet

7

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 13 §

8

Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 29.08.2019 §245

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa