Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.05.2020/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

515/2020

 

129 §

Sairaalapastorien mobiilitavoitettavuuskorvaus ja tarvittaessa töihin kutsuttavien suntioiden tuntipalkka

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seuraavat palkkalinjaukset

1)    päivystysvuorossa olevalle sairaalapastorille maksetaan mobiilitavoitettavuuskorvauksena 200 €/viikko 1.6.2020 alkaen

2)    tarvittaessa töihin kutsuttavien suntioiden tuntipalkka 1.6.2020 jälkeen alkaviin palvelussuhteisiin on 12,10 €/tunti. Tätä eurotasoa korkeammat tuntipalkat jäävät ennalleen, mutta alle 12,10 €:n tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

SAIRAALAPASTORIEN MOBIILITAVOITETTAVUUSKORVAUS

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 44 §:n mukaan ”työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia, että viranhaltija/työntekijä on puhelimitse tavoitettavissa seurakunnassa hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi (mobiilitavoitettavuus). Tavoitettavuudesta maksetaan sen sitovuuden, hälytyksen aiheuttaman toimenpidevelvollisuuden ja toimenpiteiden kiireellisyyden sekä muiden viranhaltijalle/työntekijälle aiheutuvien velvoitteiden mukaisesti korvausta, jonka suuruus on vähintään 44 euroa kuukaudessa.”

Mobiilitavoitettavuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava tavoitettavissa puhelimitse. Mobiilitavoitettavuuskorvaus maksetaan kuukausittain. Se ei ole osa varsinaista palkkaa. Jos viranhaltijalle/työntekijälle myönnetään vuosilomaa tai virkavapaata/työvapaata, joka kestää koko kalenterikuukauden, mobiilitavoitettavuuskorvausta ei tällaiselta kuukaudelta makseta.

Mobiilitavoitettavuus on ns. passiivista tavoitettavuutta. Se on löyhempää kuin 160 §:n mukainen varallaolo, josta annetaan kirjalliset ohjeet viranhaltijan/työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Varallaolo sairaalasielunhoidossa yksittäisen viranhaltijan kohdalla jakaantuu kolmeen vuosittaiseen vuoroon, yhden vuoron sisältäessä sekä viikko- että viikonloppuvarallaolon. Viikon ja viikonvaihteen varallaolo voi olla peräkkäin tai jaettuna osiin. Varallaolovuorojen jaon hoitavat tiimien lähiesimiehet. Juhlapyhissä noudatetaan vuosikiertoa niiden oikeudenmukaisen jaon toteutumiseksi.
Asia on käsitelty palkkaustyöryhmässä 15.4.2020.

TARVITTAESSA TÖIHIN KUTSUTTAVIEN SUNTIOIDEN TUNTIPALKKA

Palkkaustyöryhmä on kokouksessaan 15.4.2020 käsitellyt tarvittaessa töihin kutsuttaville eli ns. tuntisuntioille maksettavan kiinteän tuntipalkan määräytymistä. Tuntipalkkaa noudatettaisiin koko Helsingin seurakuntayhtymässä. Tuntipalkan määrittely on tarpeen, koska lyhyitä sijaisuuksia on seurakunnissa melko paljon ja menettely tuntipalkan määrittelyssä on kirjavaa.

Tarvittaessa töihin kutsuttavien suntioiden tulee olla työsuhteessa seurakuntaan ja heidän kanssaan tehdään kirjallinen työsopimus. Työsopimus on joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Tuntipalkka 12,10 € on laskettu suntioiden voimassa olevasta peruspalkasta 1997,00 €/kk jaettuna tuntipalkkajakajalla 165. Tuntipalkka kuuluu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 33 §:n hinnoitteluryhmään T1. Työntekijällä on oikeus saada tuntipalkkaan 34 §:n mukaista kokemuslisää mahdollisen aikaisemman työkokemuksen perusteella KirVESTES:n säännösten ja seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa