Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.08.2020/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

13/2019

 

183 §

Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran tekemään valtuustoaloitteeseen aurinkovoiman käytön lisäämisestä Helsingin seurakuntayhtymässä.

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaara on 18.6.2020 tehnyt aloitteen, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuutta lisätä aurinkovoiman käyttöä Helsingin seurakuntayhtymässä

Taustaa

Helsingin seurakuntayhtymä on sitoutunut ilmastotyöhön useilla sitoumuksilla. Meillä on ollut Kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2005. Olemme yksi kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen yhteistyöverkosto Green Building Council Finlandin perustajajäsenistä ja Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneista ja olemme sitoutuneet energiansäästöön Energiatehokkuussopimuksella. Helsingin seurakunnat käyttävät 100 % uusiutuvaa sähköä.

Aurinkoenergian käytön lisääminen sopii myös Hiilineutraali kirkko 2030 –strategiaan ja aurinkoenergian hyödyntäminen on tavoitteena ympäristöohjelmassamme.

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto on teettänyt aurinkovoiman käytön lisäämiseen liittyviä selvityksiä, joiden perusteella Viikin kirkon katolle asennettiin keväällä 2020 aurinkopaneeleita. Näiden paneelien perusteella on tarkoitus laskea, kuinka kannattavaa aurinkosähkön tuotanto on kirkkokiinteistössä käytännön todellisuudessa. Kannattavuuslaskelmien pohjalta päätetään, missä määrin asennuksia tehdään muihin rakennuksiin. Selvitysten perusteella muita mahdollisia aurinkoenergiakohteita ovat Herttoniemen kirkko, Malmin hautausmaalle rakennettava uusi katosrakennus, Malmin kirkko, Matteuksen kirkko, Roihuvuoren kirkko, Vartiokylän kirkko, Vuosaaren kirkko ja Seurakuntien talo. Parhaina näistä pidetään selvityksen mukaan seuraavia: Malmin kirkko, Roihuvuoren kirkko ja Malmin hautausmaan rakennus. Lisäselvityksiä tarvitaan mm. rakennusten korjaustarpeiden osalta. Muiden rakennusten kuin kirkkojen ja hautausmaarakennusten osalta selvityksiä ei toistaiseksi ole tehty. Edellytyksenä on, että kirkon katon on sijaittava otollisesti siten, että se kerää riittävän paljon suoraa auringon säteilyä ja valoa.  Kennot pitää voida suunnata oikein eikä auringonvalon edessä saa olla varjostavia muita rakennuksia tai puita. Katon pitää olla hyvässä kunnossa ja suhteellisen uusi, niin ettei sen suhteen ole odotettavissa korjaustarvetta, joka edellyttäisi lähivuosina kennojen siirtoa tai purkamista. Aurinkokennoilla tuotettu sähkö on sitä kannattavamaa mitä suurempi osa siitä saadaan käytettyä kyseisessä kohteessa, koska verkkoon myytynä sähkön tuotanto ei nykyisten tariffien mukaan ole juuri kannattavaa.

GEF on tämänhetkinen aurinkopaneeli-kumppanimme Kuntahankintojen sopimuksen kautta. Olemme liittyneet uuteen Hanselin kilpailuttamaan sopimukseen, joka astuu voimaan 9.11.2020. Hanselin toimintamallina on DPS (Dynamic Purchasing System), joka on puitejärjestelyä joustavampi toimittajille ja asiakkaille. Hankintamalleja on käytännössä kaksi, ostomalli ja PPA-malli, eli sähkön ostosopimus (voimala toimittajan omaisuutta 20v)

Helsingin seurakuntayhtymä tekee vuonna 2020 selvityksen potentiaalisista aurinkovoimaloiden paikoista omistamissaan kiinteistöissä ja tavoitteellisen suunnitelman aurinkovoiman käytön lisäämisestä seurakuntayhtymässä. Selvityksen pohjaksi on yhdessä seurakuntien kanssa tekeillä listaus kiinteistöistä, jotka säilytetään omassa käytössä ja kiinteistöistä, joista luovutaan. Tulevien kattokorjausten yhteydessä tullaan tutkimaan, olisiko aurinkovoiman käyttö kohteessa kannattavaa ja tulisiko katolle rakentaa telineet aurinkovoimaa varten.

Paikallista uusiutuvan energian tuotantoa Helsingin seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä seuraavasti: Viikin kirkon katolla aurinkopaneelit, Malmin hautausmaalla aurinkopaneelit huoltorakennuksen katolla, Mustasaaren leirikeskuksen maalämpö, Korpirauhan leirikeskuksen maalämpöjärjestelmä ja aurinkokeräimiä, Tiilikanojan leirikeskuksen maalämpö, Merihiekan Kerhotalon maalämpöjärjestelmä ja Haagan Pappilantien kahden kerrostalon juuri valmistunut maalämpöprojekti.

Liitteet

15

Valtuustoaloite_Ville Jalovaara

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa