Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.08.2020/Pykälä 182

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

13/2019

 

182 §

Vastaus Matleena Järviön ja 10 muun kirkkovaltuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämistä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     perustaa pysyvän esteettömyystyöryhmän, jossa on edustaja kuudesta eri yksiköstä

2)                     esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen täten loppuun käsitellyksi

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Matleena Järviö ja 10 muuta kirkkovaltuutettua ovat tehneet aloitteen esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi Helsingin seurakuntayhtymässä.

Esteettömyys liittyy fyysiseen ympäristöön kuten rakennuksiin ja piha-alueisiin. Esteettömyys mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen ja turvallisen toiminnan henkilökohtaisen toimintakyvyn rajoissa. Saavutettavuus viestinnässä, tiedon saannissa ja palveluissa tarkoittaa sitä, että vastaanottaja pääsee tietoihin ja palveluihin käsiksi hänelle sopivalla tavalla. Oleellista on varmistaa sosiaalinen saavutettavuus eli myönteiset asenteet, keskinäinen kunnioitus ja syrjimättömyys.

Paras tapa edistää ja esteettömyyttä ja saavutettavuutta on luoda alusta asti kaikille soveltuvia ratkaisuja, jotta vältetään erityisratkaisuja ja valmiin korjaamista. Lainsäädäntö määrittää esteettömyyden ja saavutettavuuden minimitason, mikä on toisinaan käytännössä osoittautunut riittämättömäksi ja johtanut korjaustarpeisiin jälkikäteen.  Siksi on oleellista, että Helsingin seurakuntayhtymässä aina varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa esteettömyys ja saavutettavuus eri vammaisryhmien näkökulmasta.

Valtuutettujen tekemä aloite otettiin käsiteltäväksi pientyöryhmässä, johon kuuluivat Stefan Forsén, Kimmo Holappa ja Kai Heinonen. Työryhmän toteamus oli, että esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä vammaiskysymyksiin on kiinnitettävä laajempaa ja perusteellisempaa huomioita Helsingin seurakuntayhtymässä perustamalla pysyvä esteettömyystyöryhmä.

Esteettömyystyöryhmän vastuulla on seurata ja edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Työryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtymän kaikilla palveluyksiköillä ja seurakunnilla on riittävät perustiedot esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä ja että nämä otetaan huomioon jatkuvana prosessina kaikessa toiminnassa. Esteettömyys ja saavutettavuus kuuluvat seurakuntayhtymässä erityisesti yhteisen seurakuntatyön, kiinteistötoimen ja viestinnän palveluyksiköiden sekä seurakuntien toimintaan.  Tämän johdosta esitetään esteettömyysryhmän kokoonpanoon edustusta kaikista näistä yksiköistä seuraavasti:

1.                     Esteettömyys- ja saavutettavuuskoordinaattori yhteisestä seurakuntatyöstä kokoonkutsujana

2.                     Kirkkoherrain kokouksen valitsema kirkkoherra

3.                     Valtuuston valitsemat kaksi luottamushenkilöä

4.                     Viestintäyksikön määräämä viestintäasiantuntija

5.                     Kiinteistökehityspäällikkö kiinteistöosastolta (Kaarina Rötsä)

6.                     Kirkon ympäristödiplomi –asiantuntija (Hautaustoimenpäällikkö Risto Lehto)

Liitteet

14

Aloite_esteettömyys ja saavutettavuus_16042020_Järviö ym

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa