Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 06.11.2019 Pykälä 92


450/2019

 

92 §

Kirkkoherra Jukka Pakarisen osallistuminen yhteisen kirkkoneuvoston matkalle Ugandaan 1.12-8.12.2019

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi

Käsittely

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymä on kokouksessaan 24.10. päättänyt seuraavasti:
1)                     järjestää säännöllisiä tutumismatkoja lähetysjärjestöjen kohdemaihin

2) antaa virkamatkamääräyksen seuraaville yhtymän edustajille tutustumismatkaan Ugandaan 1 – 8.12.2019: Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Kristiina Kartano, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Esa Ahonen, kirkkoherra Jukka Pakarinen, kirkkoherra Arto Antturi, yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, tiedottaja Nina Österholm, johtava oppilaitospappi Leena Huovinen.

3)                     että kustannukset kirjataan kustannuspaikalle 3942700001

 

Helsingin seurakuntayhtymä tukee Suomen Lähetysseuraa, Pipliaseuraa ja Kirkon Ulkomaanapua, sekä vuodesta 2020 myös Medialähetys Sanansaattajia taloudellisesti siten että suurin osa vuosittaisesta määrärahasta 2.9 milj. annetaan kohdentamattomana tukena järjestöille ja 0,5 milj. myönnetään kohdennettuna tukena. Kohdennetuista määrärahoista päättää Yhteinen Kirkkoneuvosto. Kohdennetuista määrärahoista on myös myönnetty avustuksia muille järjestöille kuten esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitokselle.

Vaikka määrärahat myönnetään avustuksina järjestöille tämä ei silti tarkoita, että Helsingin seurakunnat olisivat luopuneet vastuusta omasta lähetystoiminnastaan. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan (505/2019, 10.10.2019) talousarviotuen ja kohdennettujen hanke- ja projektimäärärahojen myöntäminen edellyttää Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehtyä erillistä sopimusta, jossa säädetään tuen käytöstä.

Vastuu seurannasta ja valvonnasta kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Lähetysjärjestöjen kanssa on sovittu, että ne järjestävät tutustumismatkoja joihin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet voivat osallistua, ja joissa tarkoitus on, että paikan päällä on todettavissa, miten yhtymän avustukset on käytetty tai mihin tarpeisiin niitä on tarkoitus käyttää. Ajatuksena on ollut, että myös kirkkoherrat ja yhtymän virkamiesjohtajat, viestinnän työntekijät sekä mahdollisuuksien mukaan muut työntekijät joiden työtä tutustumismatkat tukevat, osallistuisivat matkoihin. Matkat suunnitellaan niin että, että ne kestävät yhden työviikon sekä yhden viikonlopun eli yhteensä 7 päivää.

Kaudelle 2019 – 2020 on sovittu Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa kolmesta matkasta. Näistä ensimmäinen (KUA) toteutetaan 1 – 8.12 ja kohdemaa on Uganda. Keväällä 2020 (Suomen Lähetysseura) järjestetään matkoja Thaimaahan ja Kambodzaan (viikko 8, 17-23.2.2020) sekä Myanmariin (viikko 17, 20 – 26.4.2020).

Ennen matkoja on tarkoitus perehtyä kohdemaahan ja niihin hankkeisiin jotka ovat alueella ajankohtaisia. Matkaan osallistujat tulevat olla valmiit tapaamisiin ja matkustamiseen kehitysmaaolosuhteissa.

Ugandan matkalle ovat ilmoittautuneet seuraavat henkilöt

YKN jäsenet:                           Kristiina Kartano, sekä Esa Ahonen,

Kirkkoherrat:                          Jukka Pakarinen sekä Arto Antturi

Yhtymän viranhaltijat:        Stefan Forsén (esittelevänä virkamiehenä) Nina Österholm (viestinnän edustajana) sekä Leena Huovinen (johtava oppilaitospappi, kouluyhteistyön asiantuntija)