Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 06.11.2019 Pykälä 91


572/2019

 

91 §

Vartiokylän seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2020

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman

Käsittely

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Vartiokylän seurakunnan koulutussuunnitelma on käyty läpi työntekijän ja tiimin lähiesimiehen keskustelussa. Keskustelussa on otettu huomi-oon kunkin työntekijän toiveet ja mahdollisuus koulutuksiin. Koulutuk-sessa on pyritty pidemmän aikavälin suunnitteluun ja löytämään sellai-sia koulutuksia, jotka hyödyttävät sekä yksittäistä työntekijää että koko seurakuntaa.

Koulutus-määräraha on enintään 2 % palkkakustannuksista. Vartiokylän seura-kunnan koulutusmääräraha jää alle kahden prosentin.

Koulutussuunnitelmaa tehtäessä on pyritty hyödyntämään Helsingin seurakuntayhtymän koulutustarjontaa, josta ei koidu välittömiä kustan-nuksia Vartiokylän seurakunnalle.

Koulutussuunnitelman tarkoituksena on ollut löytää jokaiselle työnteki-jälle ja tiimille sellaisia koulutuksia, jotka perehdyttävät tehtäviin ja sy-ventävät jo hankittua osaamista. Lähtökohtana on ollut, että seurakun-nan tarjoaman koulutuksen tulisi olla koko seurakuntaa palvelevaa.

 

Liitteet

5

Koulutussuunnitelma vartiokylä