Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.12.2019 Pykälä 370


629/2019

 

370 §

Sovinnon kansanliikkeen perustamispäätös Helsingin seurakuntayhtymän osalta

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)    päättää osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän puolesta hyväksyä tehdyn sopimuksen Sovinnon kansanliikkeestä

2)    vahvistaa Helsingin seurakuntayhtymän mukana olon hankkeessa

3)    osallistua Sovinnon hankkeen rahoittamiseen 50 000€ per vuosi eli sovitun kolmen vuoden hankkeen osalta 150 000€ osuudella. Määräraha maksetaan toimintakulttuurin muutoksen varoista vuoden 2019 aikana.

Käsittely

Rolf Steffansson poistui käsittelyn ajaksi (HL 28.1 § 5 kohta).

 

Keskustelun jälkeen esittelijä lisäsi päätösehdotuksen kohdaksi 4) "palaa seurakuntayhtymän edustuksiin toimielimissä".

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)                     päätti osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän puolesta hyväksyä tehdyn sopimuksen Sovinnon kansanliikkeestä

2)                     vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän mukana olon hankkeessa

3) osallistuu Sovinnon hankkeen rahoittamiseen 50 000€ per vuosi eli sovitun kolmen vuoden hankkeen osalta 150 000€ osuudella. Määräraha maksetaan toimintakulttuurin muutoksen varoista vuoden 2019 aikana

4) palaa seurakuntayhtymän edustuksiin toimielimissä.

 

Selostus

Diakonissalaitos, Helsingin seurakuntayhtymä ja Suomen Lähetysseura ryhtyvät vahvistamaan sovitteluun ja sovintoon liittyvää osaamista Suomessa ja kansainvälisesti. #Sovinto-hankkeeseen kutsutaan mukaan muita aiheeseen perehtyneitä toimijoita. Tavoitteena on laaja yhteistyö sovittelutoimijoiden kanssa. Diakonissalaitos toimii ainakin aluksi #Sovinnon hallinnollisena kotipesänä.

Helsingin seurakuntayhtymä haluaa yhdessä Helsingin kaupungin ja sovittelutoimijoiden kanssa parantaa valmiuksia työstää syvempiä yhteisöllisiä jännitteitä ennen kuin ne kärjistyvät lisää. Tavoitteena on perustaa Suomeen asteittain myös sovittelun kansainvälisen osaamiskeskuksen.

Todellisten arjen ristiriitatilanteiden ja jännitteiden purkamiseen perustuvia pilotteja käynnistetään Suomessa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana yhdessä paikallisten yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Tavoitteena on löytää yhteisiä tavoitteita ja menetelmiä, joilla päästään arvostavaan vuorovaikutukseen ja itselle vieraiden näkökulmien parempaan ymmärtämiseen. Se jo itsessään lievittää jännitteitä ihmisten ja ihmisryhmien välillä.

George Mason yliopiston tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, joka toimii myös Diakonissalaitoksen asiantuntijana, on ollut ideoimassa kansanliikettä ja vastaa sen sisällöllisestä kehittämisestä. Tavoitteena on mm. sovittelukoulutuksen laajentaminen kansallisten sovittelutoimijoiden kanssa. Toukokuussa järjestettiin myös muusikko Jukka Leppilammen johdolla Sovinnon päivän konsertti, joka kokosi Senaatintorille tuhansia ihmisiä.

Vuoden vaihteessa viimeistellään perustamissopimusta Diakonissalaitoksen ja Suomen Lähetysseuran kanssa ja pääsemme sen jälkeen julkistamaan kampanjan ja kutsumaan siihen mukaan muita toimijoita. Tämä sopimus on liitteenä.

Sovinnon johtoryhmä ohjaa Sovinnon hankkeen toimintaa eli päättää toimintasuunnitelmasta, budjetista, pääkumppanuuksista ja vastuuhenkilöistä. Helsingin seurakuntayhtymän edustajat Sovinnon johtoryhmässä ovat pj yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén (varajäsen erityisavustaja, seurakuntapastori Kalle Kuusniemi).

Sovinnon koordinaatioryhmän tehtävänä on kansanliikkeen toiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja verkostojen laajentaminen. Koordinaatioryhmän puheenjohtajistoon on nimetty seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, pääsihteeri Marianne Heikkilä ja Helsingin diakonissalaitokselta Tarja Jalli. Koordinaatioryhmä kehittää itse toimintamalliaan, jotka hyväksytään sen jälkeen johtoryhmässä. Kansalaistoiminta ja kansanliike ei ole viime kädessä organisaatiojohtoista.

Muiden perustajien kanssa on sovittu, että hankkeen johtoryhmässä olisi toinen paikka (varsinainen ja varajäsen) muille seurakuntayhtymille. Samalla on aloitettu kampanja tukevan kansalaisvaltuuskunnan kokoamisen. Siihen pyritään saamaan vaikuttajia ympäri maata.

Tilanteen kärjistyessä maailmalla tämän kampanjan merkitys on korostumassa entisestään. Tarvitsemme nyt lisää osaamista ja tukirakenteita sovittelulle ja sovinnon vahvistamiselle. Samalla Suomella on paljon annettavaa pitkäaikaisesta rikos- ja riitasovittelusta ja koulujen vertaissovittelusta, joiden molempien kanssa teemme tiiviisti yhteistyötä. Voimme rohkeasti pyrkiä olemaan sovittelun edelläkävijä maailmassa.

Samalla lähestymistapa haastaa meitä kirkkona. Miten voimme itse olla paremmin sovinnon yhteisö – sekä työpaikkana että kansankirkkona. Näihinkin haasteisiin on mahdollisuus tarttua pilottikoulutuksessa, joka järjestetään Suomen Diakoniaopiston kanssa. Opettajina siinä ovat Antti Pentikäinen ja Maija Gellin (kurssipäivät ovat 30.-31.1. ja 26.-27.2.2020).

Sovinto hankkeelle ollaan parhaillaan hakemassa avoimella haulla hankepäällikköä. Hänen työskentelypaikkansa on sovitusti Helsingin diakonissalaitoksella.

 

 

Liitteet

11

SOVINTO taustamuistio 201119

12

Sovinto toimintamalli

13

Sovinto- konsortiosopimus

14

SOVINTO toimintasuunnitelma (hyväksytty 25.11.19)  ja budjetti luonnos 22.10.2019 (ei hyväksytty)

15

Sovinto Budjetti 2020 – ei hyväksytty