Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.12.2019 Pykälä 371


87/2019

 

371 §

Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2020 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa, uusien projektien käsittely

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    kohdentaa diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti kahden uuden projektin osalta (Salatut elämäntaidot ja Jaettu ateria on yhteinen hyvä – Alppilan yhteisöruokailu), mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

2)    edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset työmuodot antavat projektista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä

3)    hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan seurakunnille ja yhteisiin työmuotoihin kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen

4)    kaikkien projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja - raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystä Salatut elämäntaidot-projektin osalta siten, että kyseisestä projektista päätetään myöhemmin.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) kohdentaa diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti uudelle projektille (Jaettu ateria on yhteinen hyvä – Alppilan yhteisöruokailu), mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

2) jättää toisen uuden projektin (Salatut elämäntaidot) päätettäväksi myöhemmin

3) edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat ja yhteiset työmuodot antavat projektista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä

4) hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan seurakunnille ja yhteisiin työmuotoihin kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen

5) kaikkien projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja - raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina.

 

 

Tiivistelmä

Salatut elämäntaidot projekti on saanut aikaisemmin TKM tukea (2018-2019) nimellä Sympatia, empatia ja solidaarisuus koulussa.

Vuosaaressa vuosina 2018-2019 toteutettu projekti on keskittynyt toimintamallin idean luomiseen. Nyt haettavassa projektissa toimintamallia lähdetään viemään eteenpäin ja luodaan näin monistettava malli sille, kuinka tämänkaltaisia toimintamalleja voidaan viedä alueelta toiselle ja luoda rakenteet uusille alueille. Toimintamallin tarkoituksena on vastata koulujen eli oppilaiden ja opettajien tarpeeseen kehittää syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Projektin kesto 1.1.2020-31.8.2021.

Ehdotus vuodelle 2020 42 000€ ja 2021 28 000€, yhteensä 60 000€

Jaettu ateria on yhteinen hyvä – Alppilan yhteisöruokailu

Alppilan kirkko on ollut muuntautuva ja kokeileva paikka, jossa on tilaa erilaisille ihmisille kohtaamispaikkana. Yhteisöruokailujen kehittäminen keskittyy nyt erilaisten irrallisten palvelujen yhdistämiseen sekä eri kohderyhmien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa palvelua leimautumatta erityisesti johonkin kohderyhmään.

Waste&Feast ideologia työllistymisen, edullisen ruokailun ja hävikin vähentämisen osalta täyttyvät.

Hankehakemuksessa kokonaisbudjetti on määritelty 395 000 €. On huomioitavaa, että kyseessä on keittiön remontointiin liittyviä kuluja mukana. Tässä päätöskohdassa ehdotetaan tuettavaksi kahta ravintolatoimintaan keskittyvää työntekijää.

Projektin kesto 1.8.-2020-31.12. 2022.

Ehdotus vuodelle 2020 35 000€ ja vuosille 2021-2022 84 000€, yhteensä 203 000€

 

Selostus

Hankeideoiden haku on jatkuva vuodesta 2019 alkaen. Käsittelypäiviä on ollut kolme, joiden ideat on käsitelty ja työstetty yhteistyössä projektista vastaavien tahojen kanssa.

Alkukäsittelyn ovat tehneet vt diakonian päällikkö Mare Kinanen ja hankerahoitusasiantuntija Riina Lilja. Edellisten lisäksi jatkotyöstämisessä ovat olleet mukana myös projektipäällikkö Eeva Salonen ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Nyt esitettävissä hankkeissa on ja päätöksen perustana toimii ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma. https://evl.sharepoint.com/sites/sinfo/Sinfo/Sivut/HSRKY-ABC-projektimalli.aspx

Projektisuunnitelma on seurakunnan kirkkoherran hyväksymä ja seurakuntaneuvoston käsittelemä.

Talouden hoitamiseen nimetään henkilö, joka sitä hoitaa. Alusta alkaen on kiinnitettävä huomiota talouden rakentumiseen. Myönnetty määräraha ei kata kaikkia kustannuksia vaan aina on mukana myös seurakunnan/yksikön omarahoitus tai mahdollinen ulkopuolinen rahoitus. Hankeen tavoitteena on tuetun kehittämistyön jälkeen integroitua seurakunnan toimintaan ja kokonaistalouteen.

Edistymisraportit kertovat hankkeen etenemisestä. Niihin kirjataan asiat, jotka ovat muuttuneet edellisen raportoinnin jälkeen ja sellaiset kohdat joihin seuraavalla puolivuotisjaksolla on syytä paneutua. Erillisenä osana vuosittain raportoidaan myös hankkeen vaikuttavuudesta seurakunnassa/asiakkaissa/toiminnossa.

Myönnetty tuki seurakunnalle hyvitetään kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen.

Salatut elämäntaidot projekti on saanut aikaisemmin TKM tukea nimellä Sympatia, empatia ja solidaarisuus koulussa.

Vuosaaressa vuosina 2018-2019 toteutettu projekti on keskittynyt toimintamallin idean luomiseen. Nyt haettavassa projektissa toimintamallia lähdetään viemään eteenpäin ja luodaan näin monistettava malli sille, kuinka tämänkaltaisia toimintamalleja voidaan viedä alueelta toiselle ja luoda rakenteet uusille alueille. Toimintamallin tarkoituksena on vastata koulujen eli oppilaiden ja opettajien tarpeeseen kehittää syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Projektin kesto 1.1.2020-31.8.2021.

Jaettu ateria on yhteinen hyvä – Alppilan yhteisöruokailu

Alppilan kirkko on ollut muuntautuva ja kokeileva paikka, jossa on tilaa erilaisille ihmisille kohtaamispaikkana. Yhteisöruokailujen kehittäminen keskittyy nyt erilaisten irrallisten palvelujen yhdistämiseen sekä eri kohderyhmien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa palvelua leimautumatta erityisesti johonkin kohderyhmään.

Waste&Feast ideologia työllistymisen, edullisen ruokailun ja hävikin vähentämisen osalta täyttyvät.

Hankehakemuksessa kokonaisbudjetti on määritelty 395 000 €. On huomioitavaa, että kyseessä on keittiön remontointiin liittyviä kuluja mukana. Tässä päätöskohdassa ehdotetaan tuettavaksi kahta ravintolatoimintaan keskittyvää työntekijää.

Projektin kesto 1.8.-2020-31.12. 2022.

 

Liitteet

16

Malmi ABC Projektisuunnitelma, Salatut elämäntaidot

17

Jaettu ateria on yhteinen hyvä - Alppilan yhteisöruokailu

18

Ehdotus diakoniaprojektimäärärahojen jaosta 2020 (Tallennettu automaattisesti)