Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.11.2019 Pykälä 350


69/2019

 

350 §

Tuupovaaran ja Korpirauhan metsätilojen ojitettujen soiden ennallistaminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) antaa Tuupovaaran metsätilan Laatikkalan tilalla, kiinteistötunnus 167-426-12-10 ja Kyhönvaaran tilalla, kiinteistötunnus 167-426-13-9 sekä Siuntion Korpirauhan metsätilalla, kiinteistötunnus 755-460-1-32, sijaitsevien vanhojen suo-ojitusten ennallistamisen Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoiman Hiilipörssin tehtäväksi sekä

2) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Kai Heinosen allekirjoittamaan sopimuksen ennallistamisesta Hiilipörssin kanssa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän ennallistamiseen soveltuvat suoalueet

Seurakuntayhtymä omistaa ojitettuja suoalueita Joensuussa (Tuupovaara) ja Siuntiossa. Tuupovaaran ojitettujen suoalueet ovat kooltaan 7,1 ha, 5,7 ha ja 10,1 ha, ja ne sijaitsevat Kitsanjärven rannalla Laatikkalan tilalla, kiinteistötunnus 167-426-12-10 sekä Kyhönsuolla Kyhönvaaran tilalla, kiinteistötunnus 167-426-13-9. Näiden ojitettujen suoalueiden ennallistaminen voitaisiin tehdä Hiilipörssin toimesta.

Siuntion Korpirauhan metsätilalla, kiinteistötunnus 755-460-1-32, Stormossen-suolla, sijaitsee osin ojitettu suoalue, jonka koko on 16,3 ha, ja jonka ennallistamista tarjotaan Hiilipörssille.


 

Hiilipörssi

Noin 70 % Suomen hiilivarastoista on turvesoissa. Pelkästään Etelä-Suomen alueella soissa on noin 2 miljardia tonnia hiiltä, kun vastaavasti liikennesektorin hiilipäästöt ovat Suomessa n. 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Keskimäärin noin 10-12 cm paksuisessa turvekerroksessa on hiiltä yhtä paljon kuin täysikasvuisen metsän puustossa. Soiden ojitus aiheuttaa merkittäviä metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.

Hiilipörssi on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, joka yhdistää soiden ennallistamista, ympäristötaidetta, tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja luontomatkailua. Hiilipörssi on verkossa toimiva hiilijalanjäljen sijoituspalvelu, joka perustuu hiilivuodon pysäyttämiseen ojitettuja soita ennallistamalla ja uutta turvetta kasvattamalla. Hiilipörssin käynnistystä rahoittaa Koneen Säätiö.

Hiilipörssin avulla tehtävä soiden ennallistaminen säilyttää turpeen hiilivarastoja ja lisää hiilen varastointia, eli synnyttää hiilinielun. Tämä on pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen kannalta erittäin tärkeää.

Hiilipörssissä suon omistaja antaa suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi, eikä sen jälkeen tee suolla hiilinielun tai monimuotoisuuden kannalta haitallisia toimenpiteitä. Suon tarjoaminen ei siis tarkoita suon omistussuhteen muuttumista. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään.

Hiilipörssi ei tee alueella muuta kuin ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Jos suo on merkitty metsämaaksi, ennallistamalla se muuttuu takaisin suoksi, eikä tällöin tarvitse miettiä metsänhoitotoimenpiteitä. Joissakin tapauksissa suon jatkuvasti puustoisena säilyttävä metsänhoito voi myös olla hyvä ratkaisu.

Yksittäiset ihmiset ja yhteisöt voivat myös sijoittaa hiilipörssiin. Sijoittaja voi valita haluamansa suoalueen tarjolla olevista vaihtoehdoista. Sijoitetulla summalla kustannetaan valitun suoalueen ennallistaminen, taideteoksen teko sekä muuta Suomen luonnonsuojeluliiton tekemää ilmastotyötä. Sijoittaja saa hiiliosakekirjan, josta ilmenee ennallistettavan suon ja hiilivarannon määrä. Ennallistamisen suunnitteluun kuluu muutama kuukausi, jonka jälkeen ennallistaminen tapahtuu 2 vuoden sisällä. Suon ennallistamisella palautetaan ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen (ja samalla hiilen sitominen) käynnistyisi. Ennallistustyön ja soistumisen etenemistä voi seurata hiilipörssitiedotteista.

Kirkon ympäristödiplomi ja Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Helsingin seurakuntayhtymän Kirkon ympäristödiplomi on voimassa 2019-2023. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa suositellaan soiden ennallistamista.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin Kirkkohallituksen täysistunnossa 26.2.2019. Sen tavoitteiden mukaisesti päästöt kompensoidaan. Suosituksena on kartoittaa seurakuntien omistamien maiden (erityisesti metsien ja soiden) tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina. Suosituksena on laatia suunnitelma ja antaa suositus, jonka avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee.

Tuupovaaran ja Korpirauhan suoalueiden ennallistaminen Hiilipörssin toimesta on Kirkon ympäristödiplomin ja Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaista toimintaa, jolla Helsingin seurakunnat voisivat osaltaan osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen.

 

Liitteet

23

Sopimusluonnos ennallistamiseen Kyhönsuo, Kitsanjärvi, Stormossen