Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.11.2019 Pykälä 349


69/2019

 

349 §

Morsianluodon ja Madeluodon luonnonsuojelualueiden perustaminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Morsianluodon ja Madeluodon luonnonsuojelualueiden perustamista, edellyttäen että Vantaan seurakuntayhtymä ja Helsingin kaupunki tekevät vastaavan päätöksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Morsianluoto sijaitsee Helsingissä Seurasaaren ja Lehtisaaren välissä, noin 400 metrin päässä Seurasaaresta. Suunniteltu Morsianluodon luonnonsuojelualue sisältää Helsingin kaupungin omistaman osuuden lisäksi Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistuksessa olevan osuuden Morsianluodosta ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin etäisyydelle rannasta.

Madeluoto sijaitse Laajalahdella, Helsingin ja Espoon rajalla. Osa luodosta kuuluu Espooseen ja suurimman osan Helsingin puoleisesta osuudesta omistaa Helsingin kaupunki. Espooseen kuuluva osuus on perustettu luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu Natura 2000 -alueeseen ”Laajalahden lintuvesi”. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Helsingin kaupungin omistaman osuuden lisäksi Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistuksessa olevan osuuden Madeluodosta ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin etäisyydelle rannasta.

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat Morsianluodosta osuuden, joka on kooltaan noin 80 m2 ja Madeluodosta noin 3,5 m2. Yhtymien omistukset on jaettu manttaalin mukaisesti eli Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %. Tämä ns. manttaalin mukainen omistussuhde on laskettu yhteisomistusmaille sekä vesialueille sotien jälkeen tehdyssä maa-alueiden siirrossa Helsingin pitäjästä Helsingin kaupunkiin.

Tulevat luonnonsuojelualueet kuuluvat linnustoltaan arvokkaaseen alueeseen. Luodot täyttävät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.

Luonnonsuojelualueiden tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen pesimälinnusto. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien omistamien osuuksien ja niitä välittömästi ympäröivien vesialueiden rauhoittaminen on tärkeää molempien luotojen linnuston pesimärauhan turvaamiseksi.

Suojelualueiden perustaminen ei muuta alueiden omistussuhteita. Alueilla ei ole seurakuntayhtymille muuta käyttöä ja suojelualueiden perustaminen on Kirkon ympäristödiplomin mukaista toimintaa.

 

Liitteet

20

Morsianluodon kartta

21

Madeluodon kartta

22

Lainhuutotodistus_srk-yhtymät