Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.11.2019 Pykälä 342


31/2019

 

342 §

Vuoden 2019 talousarvion toinen muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi selostuksen mukaisen vuoden 2019 talousarvion toisen muutoksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuoden 2019 talousarvioon esitetään toista muutosta.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosaan ei esitetä muutosta.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosaan ei esitetä muutosta.

 

Kirkollisverotulojen vuoden 2019 tilityksiin on tullut muutos niin, että tilitysten oikaisuja tehdään joka kuukausi joustavasti eikä vuoden lopulla kuten aiemmin. Tämän vuoksi veronpalautuksia ja lisäveroja on tänä vuonna maksettu edellisvuosia aiemmin elo-syyskuussa. Verotusmenettelyn muutoksista johtuen verotilityksissä on paljon poikkeuksia viime vuoteen verrattuna ja loppuvuoden tilitysten ennustaminen on erityisen vaikeaa. Tässä vaiheessa kirkollisverotulojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 talousarvion mukaisina.

                     

Investointiosa

Investointiosaan esitetään liitteen mukaisia määrärahojen lisäyksiä 1,2 milj. euroa. Perustelut muutoksille esitetään erillisessä liitteessä. Investointimenot ovat ennen 2. muutosta 19,5 milj. euroa ja muutoksen jälkeen 20,7 milj. euroa. Talousarvion sitovuustaso investoinneissa on hankkeen kustannuspaikka. Kiinteistöjen (pysyvien vastaavien) myyntitulot jäävät tänä vuonna 42.000 euroon, ja näin noin 3 milj. alle talousarvion.

Rahoitusosa

Muutosten vaikutus talousarviossa ennakoituihin kassavaroihin on yhteensä -8,8 milj. euroa. Tämä koostuu ensinnäkin esitetyistä investointimäärärahojen 1,2 milj. euron lisäyksistä.  Kiinteistöjen (pysyvien vastaavien) myyntitulot jäävät tänä vuonna lähes toteutumatta ja sen vaikutus ennakoituihin kassavaroihin on - 3 milj. euroa. Kassavarojen pienenemiseen vaikuttaa myös 4,6 milj. euron lainat tytäryhtiöille (Suonionkatu 7 ja Haagan Pappilantie 2 peruskorjaushankkeet), joita ei ole talousarviossa. Lainat ovat lyhytaikaisia ja ne maksetaan takaisin jo vuoden 2020 aikana ja vähentävät kassavaroja vain väliaikaisesti. Velkakirjaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin vuoden 2020 aikana siten, että tytäryhtiöt ottavat peruskorjausten valmistuttua pankkilainaa.

 

Liitteet

12

Rahoitusosa

13

Investointimuutos 2 2019

14

Investointimuutosten perustelut

15

Kiinteistöjen myyntitulot